skaermbillede-2016-09-08-kl-20-51-50

En omvej værd

Vores produktmateriale er opstået ikke-intentionelt. Det består af vores overvejelser over, hvor vi kunne filme en uformel læringssituation, hvilke teknologiske medier vi skulle bruge og hvordan – samt senere refleksioner over, hvornår læring er uformel kontra formel.

For os har rammen for og opgaven i Modul 1 skabt grunden til, at netop vi har søgt hinanden i et praksisfællesskab. I processen med at besvare opgaven har vi gjort brug af hinandens ressourcer og viden. Herudaf er det gået op for os, at vores formelle og uformelle læring har gået hånd i hånd.

Metarefleksioner

Dette kursus tager afsæt i en undersøgelse af, hvordan vi kan udvikle fremtidens uddannelse i et globaliseret netværks- og videnssamfund.

Modulets opgaver og tekster lægger op til, at vi anlægger et sociokulturelt perspektiv på læring i kobling med digitale redskaber.

Dette perspektiv fordrer en diskussion af fællesskaber og det sociale set i relation til netværk og viden.

I artiklen Situated Cognition and the Culture of Learning (Brown, Collins & Duguid, 1989) problematiseres det epistemologiske afsæt for megen undervisning. En forståelse, hvor undervisning tilbyder studerende/elever konceptuelle repræsentationer af kommende praksis, men som ikke kobles til den praksis, som de senere skal agere i. Brown, Collins & Duguid (1989) argumenterer, at der er tale om to forskellige kulturer, en skolekultur og en praksiskultur, der ikke kobles i dette epistemologiske regime. Dermed stilladseres viden ikke relevant for praksis, og fremragende præstationer i uddannelseskulturen betyder ikke fremragende præstationer i en kommende praksis.

For at modvirke denne manglende kobling må underviseren agere som mester for sine studerende/eleverne, og lærlingene må starte som perifere deltagere i et praksisfællesskab. Metoden for læring i dette perspektiv skal basere sig på en forståelse af, at lærlingene først må arbejde induktivt for sidenhen at få koblet repræsentative begreber og allerede udviklede kulturelle redskaber på deres viden.

Denne forståelse af læring stiller en række spørgsmål til vores video:

Overordnet spørgsmål:

Har vi ageret i et lærende praksisfællesskab i Lave & Wengers forståelse?

Underspørgsmål og refleksioner:

Har vi haft en mester/et praksisfællesskab at lære i?

  • kan vi betragte en opgave i kursussammenhæng som en reel praksis, vi er på vej ind i? Eller har vi, som ovennævnte artikel problematiserer, ageret i en undervisningskultur, der er langt fra praksis? Vi har umiddelbart reflekteret over vores egen proces og har dermed ikke koblet den til vores praksis. Hvordan skal denne transfer af viden/læring ske? Nu har vi intuitive forståelser af forskellige digitale værktøjer, men vil vores viden stilladseres, så den giver mening i vores praksis?

Hvad har vi lært / hvilken viden har vi fået?

  • Med en socialkonstruktionistisk forståelse af, at viden opstår socialt og kulturelt, kan det diskuteres, hvilken slags viden, vi har tilegnet os. Har vi mon lært, at arbejdspraksisser kan skabes på tværs af tid og rum i digitale netværk? Spørgsmålet er, om vi i gruppen i fællesskab har konstrueret en fælles viden om digitale værktøjer?

Det giver anledning til et mere overordnet spørgsmål til kursets undersøgelse:

Skaber vi reelt lærende praksisfællesskaber, når fællesskabet er på tværs af tid og rum?

  • eller skaber vi rum for arbejdsfællesskaber, hvor viden og læring omhandler arbejdsfællesskabers opgavedeling?

Et fremadrettet handlingsorienteret perspektiv på vores erfaringer kan være, at såfremt vi har en ambition om at skabe viden/læring om digitale værktøjers anvendelse i vores egen praksis ud fra et sociokulturelt perspektiv, må vi stille en række fordringer til vores kommende arbejde: at vi for at være et lærende fællesskab må arbejde sammen i hvert fald i tid, så vi i fællesskab kan meningsforhandle ny viden og formå at koble det til vores egen praksis.

Pia Bajlum Esbensen, Christina Job og Britt Alstrøm.

Tilføj en kommentar

10 kommentarer til "En omvej værd"

Send notifikationer om
avatar

Sorter efter:   nyeste | ældste | flest stemmer
Liv Brodal
Medlem
6 år 21 dage siden

Det er godt spottet, hvor meget det faktisk rykker med den snak I har på fb (Og god video I har fået lavet).

Pia Bajlum Esbensen
Medlem
Pia Bajlum Esbensen
6 år 20 dage siden

Tak. Og det er bemærkelsesværdigt, synes jeg, hvor hurtigt den opstår. Jeg tænker, hvordan vi egentligt bliver i stand til at “opsnappe” den uformelle læring, der potentielt kan være blandt elever/studerende?

Stine Langhøj
Medlem
Stine Langhøj
6 år 18 dage siden

og det er en vigtig pointe, du kommer med, synes jeg. For det handler jo om, hvilken rolle underviseren har…hvis underviseren netop agerer som facilitator, åbnes der op for muligheder, for at eleverne bliver skabende og producerende – og innovative…hvis der gives plads til dette. Således, at læringsfællesskabet bliver dynamisk!

Pia Bajlum Esbensen
Medlem
Pia Bajlum Esbensen
6 år 18 dage siden

Enig, jeg mente bare, om vi overhovedet når at se/høre, at den uformelle læring foregår. Hvis vi skal facilitere den undervejs, skal vi vel være vidende om, at den foregår eller ..?

Stine Langhøj
Medlem
Stine Langhøj
6 år 21 dage siden

Jeg synes, det er rigtig spændende at se, hvordan jeres fællesskab udvikles, og hvordan I udvikler og konstruerer viden i dette (online) fællesskab…som jo i denne optik kan kaldes en form for praksisfællesskab. Det virker rigtig godt, at I i jeres video anvender citater (men husk lige referencer på 😉 ) – og jeres citater understøtter jeres pointe: at I udvikler ny viden qua jeres gensidige deltagelse i praksisfællesskabet og jeres sociale interaktioner heri. Godt set!

Henrik Høj Hansen
Medlem
6 år 18 dage siden
Rigtig interessant indlæg, hvor processen i jeres diskussioner danner rammen for uformel læring. Det er en spændende og positiv udvikling, at jeres produkt er blevet til i processen af jeres refleksioner/diskussioner. Jeres produkt eksemplificerer vel berettigelsen af de uformelle læringsrum? At det sociale netværk facebook, som medie og en tråd deri kan skabe et fundament for uformel læring er interessant. Det er derfor vigtigt at læring sættes i et bredere perspektiv end den meget rammefaste skolegang, der er præget af målstyring, hvor der ikke er meget plads til undersøgelse og refleksion. Praksisfællesskaber som jeres, hvor interaktionen foregår online er fremtiden.… Læs mere »
Christian Dalsgaard
Admin
6 år 18 dage siden

Det er rigtig interessant, at I sætter fokus på, hvad I betegner som den “utilsigtede” læring. Lave & Wengers “Situated learning” (1991) har netop været stærkt medvirkende til at sætte fokus på aktiviteter og processer, man ikke traditionelt har haft øje for i læringssammenhænge. Og måske er det i den “utilsigtede” læring, at vi primært kan hente noget fra uformelle læringssituationener. Det er et rigtigt godt spørgsmål, hvordan man faciliterer denne “utilsigtede” eller “usynlige” læring. Begrebet om “personlige læringsmiljøer” giver et perspektiv på dette spørgsmål – begrebet dukker op i Modul 2 :-).

Klaus Thestrup
Admin
6 år 18 dage siden
Tak for jeres video og tekst. Spændende at følge med – for I stiller jer jo en del spørgsmål, som er med til at skabe det samarbejde i er på vej ind i. Det ikke-intenderende bliver hos jer intenderede spørgsmål. Især spørgsmålet om man kan etablere et praksisfællesskab på tværs af tid og sted. Det ville jeg også godt vide… Check lige toms og min video, som måske kan føde tanker ind i dette. Når jeg tænker tilbage på alle de andre, vi har haft igennem vores online undervisning, så skulle det kunne lade sig gøre, fordi de enkelte grupper… Læs mere »
wpDiscuz