Modul 3: Teknologier i undervisningspraksis med pædagogisk vinkel

Vi har nu set på både uformel læring og formel undervisning. I denne uge vil vi fokusere mindre på, hvad I er gået ind og ændret, og i stedet rette blikket mod, hvad der opstod i jeres undervisningssituation i anden del af kurset.

Tredje delopgave

I tredje delopgave skal I se på jeres undervisningssituation fra sidst. Hvor I så den som en undervisningssituation, skal I nu se den som en læringssituation. Som hjælp bør I gøre jer følgende overvejelser:

  • Hvilken læring foregår der?
  • Hvilken rolle spiller teknologien?
  • Hvor eller hvordan ser man det?
  • Hvordan påvirker situationen teknologien? (bemærk dette spørgsmål ikke er magen til det fra sidste uge!)

Til hjælp har I både jeres viden fra tidligere og egen praksis, teksterne fra pensum, supplerende litteratur samt de overvejelser, der er kommet op i diskussionerne på bloggen – både i jeres egne og andres indlæg.

Ud fra dette skal I præsentere jeres analyse i en animeret præsentation (eksempelvis i Slides, Prezi eller Pow Toon), der indlejres på bloggen. Eksempler findes under “Ressourcer”. I må rammesætte jeres præsentation med op til 100 ord, og præsentationen må meget gerne indeholde billeder fra jeres observationer.

Diskussion af blogindlæg

Læsning, refleksion og diskussion på bloggen er igen inden mandag. Overvej særligt hvilke begreber, der præsenteres og hvordan de anvendes på den givne læringssituation. Sammenlign evt. med egen analyse. Husk at prioritere indlæg med få eller ingen kommentarer.

Vejledning

Der afholdes vejledning d. 20/9-2016 kl. 14.30-16.00. Vejledningen streames og kan efterfølgende ses på Youtube eller på siden Vejledninger.

Det vil være muligt at stille spørgsmål og kommentere, både synkront og asynkront på Todaysmeet.

Feedback på delopgaven og diskussioerne på bloggen gives i forbindelse med næste delopgaves vejledning: Modul 4

Vigtige tidspunkter

Publicering af blogindlæg: Torsdag d. 22. september kl 23.59

Kommentering af blogindlæg: Mandag d. 26. september kl 21

Vejledning: Tirsdag d. 20. september kl 14.30-16.00

Ressourcer

Primær litteratur