Kursusbeskrivelse

Udbredelsen af digitale medier har de senere år medført et opbrud i traditionelle forståelser af undervisning og læring. Forløbet vil introducere til dette opbrud gennem diskussioner af digitale mediers potentialer i krydsfeltet mellem formelle og uformelle læringskontekster.

Med udgangspunkt i et it-didaktisk perspektiv vil vi i kurset Digitale læringskontekster undersøge og eksperimentere med en række udvalgte digitale teknologier i forskellige læringspraksisser med afsæt i deltagernes egen hverdag og profession.

Gennem forløbet får deltagerne kendskab til udvalgte læringsteorier, didaktiske positioner og digitale teknologier.

På kurset kommer du blandt andet til at arbejde med at undersøge og eksperimentere i egen praksis, arbejde med forskellige digitale udtryksformer og bruge diskussionen som værktøj til at opnå en større indsigt og forståelse af praksis, teorier og teknologier.