Modul 5: Teknologier i undervisningspraksis med pædagogisk vinkel

I har nu været igennem det uformelle, det didaktiske, det pædagogiske og det samfundsmæssige blik på læringskontekster i samarbejdet med teknologi. Derfor er vi nu kommer til den større, afsluttende opgave, der binder de fire dele sammen og samtidig giver jer nye perspektiver på jeres tidligere arbejde.

Kursusopgaven

I skal udarbejde en video på maks 4 minutter, der fokuserer på, hvordan teknologi kan indgå i og påvirke en læringssituation. Undervejs skal I redegøre for forløbet og de refleksioner, I har gjort jer igennem kurset. Videoen skal udformes således at udefrakommende let kan gå ind og forholde sig til de didaktiske handlinger, koncepter og udfordringer, I har arbejdet med, samt indgå i yderligere diskussion med jer om dette. Inddrag gerne elementer fra tidligere produkter og tekster fra pensum i jeres video.

Kommentering af dispositioner på bloggen

Da opgaven har et større omfang end tidligere opgaver, skal I derfor på bloggen uploade en disposition for jeres video senest torsdag d. 6. oktober, hvor I henover weekenden kan se hinandens igennem, kommentere og komme med idéer og tanker. Mandag vil der være vejledning med underviser ud fra jeres disposition og diskussionerne online. Videoen skal være uploadet på bloggen sammen med en kort introducerende tekst (maks 100 ord) senest onsdag d. 12., så de kan indgå i webinaret torsdag d. 13. oktober.

Vejledning

Der afholdes vejledning med feedback på sidste delopgave tirsdag d. 4. oktober kl. 14.30-16.00

Den nærmere beskrivelse af organisering, teknologi og struktur vil blive beskrevet her på siden i god tid op til vejledningen.

Ligeledes afholdes der en midtvejsvejledning mandag d. 10/10-2016 kl. 14.30-16.00.

Husk det er muligt at se videoen efterfølgende her: Vejledninger

Vigtige tidspunkter

Publicering af disposition på bloggen: Torsdag d. 6. oktober kl 23.59

Kommentering af dispositioner: Søndag d. 9. oktober kl 21

Vejledning: Tirsdag d. 4. oktober kl. 14.30-16.00 og Mandag d. 10. oktober kl. 14.30-16.00

Publicering af Kursusopgaven på bloggen: Onsdag d. 12. oktober kl 23.59

Webinar: Torsdag eftermiddag d. 13. oktober l. 14.00 – 16.00.

Ressourcer

Primær litteratur