Teknologier

Gruppernes arbejde skal tage udgangspunkt i en af tre forskellige teknologiske tematikker: Spil, programmering eller learning management systemer (LMS). Det står jer frit for hvilken teknologi I vil arbejde med i forløbet, om det er en didaktiseret teknologi, som er beregnet til brug i en undervisningskontekst eller om det er en teknologi, som er udviklet til et andet formål. Det er gruppernes eget ansvar at skaffe sig adgang til den teknologi, de ønsker at arbejde med i forløbet.

Spil

Grupperne kan frit vælge et spil de finder interessant at introducere i en undervisningskontekst, så længe spillet er et multiplayer spil, altså et spil, som understøtter at flere spillere deltager i gameplayet på samme tid.
Vi anbefaler at man bruger Minecraft eller PoKéMoN GO, men I kan også bruge et massive multiuser online roleplaying game (MMORGP) som World of Warcraft eller et first person shooter game som Counter Strike.

Programmering

Også her kan grupperne frit vælge den teknologi, de finder interessant at introducere i en undervisningskontekst, sålænge der er tale om en teknologi, der involverer programmering på en eller anden måde i undervisningen. Vi anbefaler at man bruger Codebug, men I kan også bruge en mere didaktiseret teknologi som f.eks. Scratch, en mere maker orienteret teknologi som [Arduino] eller en variation af de mange robotter der er på markedet, f.eks. Sphero.

Learning management system

Ligesom inden for de to andre teknologi tematikker, må grupperne selv vælge hvilket LMS de finder interessant at introducere i en undervisningskontekst. Hvis man ønsker at arbejde med et traditionelt LMS anbefaler vi at man tager fat i det, der er tilgængeligt på ens egen skole (Oprindeligt anbefalede vi Schoology, men det er ikke længere gratis). Man kan også arbejde med et lettere system som f.eks. Google Classroom, man kan anvende et værktøj, som ikke oprindeligt er tænkt som LMS f.eks. Microsoft Onenote eller man kan prøve kræfter med selv at sætte et system op som en kombination af forskellige online værktøjer.