Modul 0: Introduktion

Velkommen til OOC’en Digitale Læringskontekster. I de følgende seks uger vil du blive introduceret til at tænke teknologier ind i praksis og undersøge, hvordan dette påvirker både læring og konteksten.

Kurset har til formål at undersøge, hvordan vi med digitale teknologier kan udvikle fremtidens uddannelse i et globaliseret netværks- og videnssamfund.

Kursets opbygning

OOC’en er designet ud fra opfattelsen af, at fællesskaber kvalificerer. Det betyder at du som deltager i forløbet skal arbejde sammen med andre deltagere i grupper, kommentere på andre gruppers indlæg og interagere med andre, som er interesseret i feltet. Det gøres både her på bloggen, via Google Hangouts og vores Facebook-gruppe, som er den kanal hvor man kan komme i kontakt med de undervisere, som er tilknyttet kurset. Det er også i Facebook-gruppen, vi melder grupperne ud, når de er klar.

Hele kurset er bygget op om at aflevere et enkelt større produkt, der skal præsenteres og diskuteres på et webinar ved afslutningen af kurset. For at nå dertil er kurset delt ind i mindre dele, hvor der læses, eksperimenteres, produceres og diskuteres undervejs. En nærmere uddybelse af kursets opbygning fås ved at læse om arbejdsgangen på kurset: Udarbejdelse af opgaver.

Læringspraksisser og teknologier

Digitale læringskontekster er bygget op omkring at tænke teknologier ind i praksis og undersøge, hvordan disse påvirker både læring og kontekst. For at skabe en fælles ramme, men samtidig lade jer gå efter, hvad der passer bedst ind i jeres egen praksis, har vi præsenteret tre teknologi-kategorier her. Der er tale om Spil, Programmering og Learning Management System (LMS). I skal som gruppe vælge at fokusere på en enkelt af disse.

Den praksis, I vil undersøge, skal I selv skaffe jer adgang til i grupperne, f.eks. i kraft af et job som underviser i f.eks. folkeskolen, voksenundervisningen eller lignende, eller I aftaler med en uddannelsesinstitution i jeres lokalområde at I får adgang til en praksis hvor I kan tilrettelægge og udføre eksperimenter i løbet af kurset. Det er også muligt i forløbet at bruge alt fra vuggestuer til jeres egen stue.

Vejledning

For at hjælpe jer godt i gang med kurset afholder vi en generel, synkron vejledning og introduktion d. 5/9-2016 kl. 14.30-16.00.

Den nærmere beskrivelse af organisering, teknologi og struktur vil blive beskrevet her på siden i god tid op til vejledningen.

Alle vejledninger bliver optaget og kan genses her: Vejledninger

Opstartslitteratur

For at skabe en fælles forståelse og afsæt for arbejdet med læring og teknologi, får I følgende to tekster som baggrundslæsning. Rigtig god fornøjelse!