Modul 1: Uformel Læring

Under dette tema arbejder vi primært med uformel læring ud fra Etienne Wengers begreb om praksisfællesskaber. Den læring, der kan iagttages i praksisfællesskaber er ofte uformel
og er karakteriseret ved en stor grad af frivillighed, selvregulering og leg. Ofte forbinder man uformel læring med hjemmet, børnehaven og lignende, men det sker også i skolen, og i udgangspunktet er der ikke et sted, hvor der ikke kan optræde uformel læring.

Første delopgave

Første delopgave består i at observere og dokumentere en uformel læringssituation for derefter at præsentere den på bloggen:

  • Vælg eller skab en uformel læringssituation, hvor I bruger jeres valgte teknologi. (I er velkomne til at lade jer inspirere af tidligere studerendes opgaver, der er linket til under “Ressourcer” nedenfor.)
  • Observer situationen og undersøg, om I kan registrere tegn på, at der foregår læring. Brug video til at dokumentere jeres observationer. Eksperimenter gerne med, hvordan I kan bruge kameraet til at dokumentere med (tænk f.eks. i kameravinkler og -placeringer, eller eksperimentér med apps såsom Hyperlapse).
  • Producér en video, hvor I reflekterer over jeres observationer gennem inddragelse af Wengers begreber og den tilgængelige litteratur. teksterne fra pensum.
  • Videoen må være på maks. 3 minutter lang og skal indeholde klip fra jeres observationer. I er velkomne til at inddrage andre elementer også, som f.eks. billeder, animationer, tekst osv.
  • Præsentér videoen på bloggen senest torsdag med en kort tekst på op til 600 ord om rammen for jeres observationer.

Diskussion af blogindlæg

Efter publiceringen af jeres blogindlæg har I hver især indtil mandag til at læse, reflektere over og kommentere på et eller flere af de andre gruppers blogindlæg. Prioritér indlæg med få eller ingen kommentarer. I indlæggene kan du se på, hvordan du fortolker den aktuelle læringssituation og hvilke kvaliteter, positivt som negativt, du se i den uformelle situation. Se også på om teknologien spiller en særlig rolle – og i så fald hvilken. Ellers kan du tage udgangspunkt i de indtryk og refleksioner, du har med jeres eget eksperiment.

Vejledning

Der afholdes en synkron vejledningssession i forbindelse med modulet d. 5/9-2016 kl. 14:30 – 16:00.

Den nærmere beskrivelse af organisering, teknologi og struktur vil blive beskrevet her på siden i god tid op til vejledningen.

Husk det er muligt at se videoen efterfølgende her: Vejledninger

Feedback på delopgaven og diskussioerne på bloggen gives i forbindelse med næste delopgaves vejledning: Modul 2

Vigtige tidspunkter:

Publicering af blogindlæg: Torsdag d. 8. september kl 23.59.

Kommentering af blogindlæg: Mandag d. 12. september kl 21.

Vejledning: Mandag d. 5/9-2016 kl. 14.30-16.00

Ressourcer

Primær litteratur

Sekundær litteratur

Video

Tidligere opgaver