Modul 2: Teknologier i undervisningspraksis med didaktisk vinkel

Hvor vi i sidste uge så på den uformelle læring, ser vi i denne uge på den formelle undervisning. Vi ønsker at I særligt fokuserer på, hvordan I arbejder med læringslaboratorier og -eksperimenter, samt hvordan I introducerer teknologier i en undervisningspraksis. Centralt for dette tema er Donald Schöns begreb om den refleksive praktiker.

Anden delopgave

Anden delopgave består i at bruge jeres valgte teknologi i en undervisningssituation, som I skal fotodokumentere. Gennem observationerne og til efterfølgende refleksion kan I bl.a. støtte jer til disse spørgsmål:

  • Hvorfor er det en læringssituation?
  • Hvorfor bruge den valgte teknologi?
  • Hvordan introducerer I teknologien?
  • Hvordan påvirker teknologien situationen?

På baggrund af jeres fotodokumentation skal I sammensætte 5-10 billeder i en collage eller en billedeserie, der fokuserer på undervisningssituationen, og hvordan den bliver påvirket af teknologien. Billederne skal publiceres i et blogindlæg med jeres refleksioner over billedcollagen gennem begreber fra teksterne fra pensum. Indlægget må maks være på 1000 ord.

Diskussion af blogindlæg

Ligesom ved første del skal du efter publiceringen læse, reflektere over og diskutere et eller flere af de andre gruppers blogindlæg inden mandag.

Vejledning

Der afholdes vejledning d. 13/9-2016 kl. 14.30-16.00.

Den nærmere beskrivelse af organisering, teknologi og struktur vil blive beskrevet her på siden i god tid op til vejledningen.

Husk det er muligt at se videoen efterfølgende her: Vejledninger

Feedback på delopgaven og diskussioerne på bloggen gives i forbindelse med næste delopgaves vejledning: Modul 3

Vigtige tidspunkter

Publicering af blogindlæg: Torsdag d. 15. september kl 23.59

Kommentering af blogindlæg: Mandag d. 19. september kl 21

Vejledning: Tirsdag d. 13. september kl. 14.30-16.00

Ressourcer

Primær litteratur

Sekundær litteratur

Video

Det permanente laboratorium