Anders Hemmingsen som nyhedsmedie

Eksamensprojekt

Vores plan indtil videre er at skrive en opgave, hvor vi betragter Anders Hemmingsens Instagramprofil som et nyhedsmedie. Denne idé er vi kommet frem til efter vi har læst denne uges tekster, der omhandler journalistik og hvordan samfundet i stadig højere grad kan være med til at skabe nyheder fremfor at nyhederne skal komme fra uddannede og betalte journalister.

Vi finder det interessant, at nyheder kun bliver genfortalt, hvis samfundet synes, de er vigtige/spændende/sjove nok til at genfortælle. Flere vælger i dag flere sociale frem for professionelle nyhedsmedier, hvilket kan relatere sig til Anders Hemmingsens mange følgere (knap en halv million pt.).
          Derudover vil vi inddrage Medium Theory, da vi ønsker at undersøge, hvad Instagram som medie kan bidrage med til netop den måde, hvorpå Anders Hemmingsen bruger det.

Problemformulering

Ud fra ovenstående har vi udformet følgende problemformulering:

Hvordan kan Anders Hemmingsens Instragramprofil betragtes som et nyhedsmedie?

Screenshot

Anders Hemmingsen skriver i sin biografi på Instagram, at alt indhold er tilsendt af følgere. Ligeledes ses hans store antal følgere og mængden af opslag på screenshottet herunder:

Gruppe 5, Britt & Louise

It’s a Match

Vores projekt handler om, hvordan et dating medie som Tinder er blevet en førende måde for unge kvinder at date på i dag. Tinder faciliterer ligesom mange andre dating medier kontakt mellem to personer. Det tyder dog på, at Tinders design er årsagen til dens popularitet i dag. Det er simpelt og muliggør dating på en ny og legende måde.

På baggrund af ovenstående ønsker vi at undersøge samspillet mellem Tinders design og unge kvinders adfærd. Dette leder os hen mod følgende forskningsspørgsmål:

Hvad er det ved Tinders design, som gør det så attraktivt at benytte? Og hvordan påvirker det unge kvinders datingkultur?

På baggrund af vores hidtil feltarbejde har vi bidt mærke i, at Tinder hovedsageligt benyttes til, at finde en kæreste, til sex  og for “sjovt”. Vi har været været meget optaget af denne for “sjov”, da vi undrer os over, hvad denne form for brug indebærer. Billedet nedenfor skildrer endnu en interessant observation som vi på nuværende tidspunkt allerede har gjort os. Vi har bl.a. gennem en kvantitativ tilgang i form af et online spørgeskema samt en kvalitativ tilgang i form af uformelle interviews, fundet ud af, at unge kvinder typisk benytter Tinder om aftenen og i sengen. Dette giver stof til eftertanke, specielt fordi at vores eget brug af Tinder oftest også foregår i samme lokation. (Er der her tale om et adfærdsmønster?).

Skrevet af Edina og Sofie

Gruppe 1 – Hvad er spørgsmålet?

Hvad er spørgsmålet?

Gruppe 1: Mathias Holm Tøttrup, Rikke Uhre Andersen, Sofie Pihl og Maria Louise Thomsen

Overskrift for projektet:

Transmedia storytelling i TV-programmet i Nybyggerne.

Hvad handler projektet om?

Vores projekt handler om tv-programmet Nybyggerne som case, hvortil vi gerne vil undersøge hvordan deltagerne (tv2’s SO-ME) optræder og interagerer med brugerne på sociale medier, blogs, officielle hjemmesider etc.

Mini-intro til projektet:

Vi vil lave et singlecasestudie med tv-programmet Nybyggerne. Vi vil ligeledes analysere universet på baggrund af Jenkins syv principper om Transmedia Storytelling. Med universet forstås selve tv-programmet, TV2 Play, Facebookside (hvert hus har en side, de brander sig på), artikler og videoer på TV2’s hjemmeside, Instagram mm. Hertil vil vi bruge Bayms syv nøglebegreber til at analyse forskellene mellem medierne. Vi vil have fokus på storyworld, brandworld og franchise. Desuden vil vi se på, hvordan Nybyggerne involverer brugerne. Dette sker med fokus på Hoems model om brugerinvolvering med fokus på modtager og afsender.      

Vores empiri lægger ikke helt fast endnu, men vi ønsker optimalt set at lave en metodetriangulering bestående af en netnografisk undersøgelse af de forskellige platforme og kvalitative semistrukturerede interviews med skaberne bag.

Hvordan lyder jeres forskningsspørgsmål? 

Hvordan bruger Nybyggerne Transmedia Storytelling til at brande programmet og interagere med seerne?  

Hvad er I indtil nu kommet på sporet af?

Vi er kommet på sporet af, hvilke teorier og andet som vi vil bruge i vores projekt. Endvidere er vi igang med en udvælgelsesproces i forhold til vores empiriindsamling, herunder hvilke personer der kunne være interessante at interviewe.

 

The music is loud in the SoundCloud

Projektet handler om, hvordan vi har en hypotese om, at SoundCloud skaber et fællesskab, som fungerer som en situeret læringsplads og praksisfællesskab, hvor lyttere og musikere i fællesskab har musikken i fokus. SoundCloud fungerer på mange måder ligesom andre sociale medier, men har ikke mange relationelle funktioner, hvilket er med til at skabe et medie, hvor musikken frem for brugerne er i fokus.

Vi vil undersøge, hvad disse begrænsede funktioner resultere i for platformen, og hvordan brugerne gør brug af disse funktioner. Det har ført os frem til dette potentielle forskningsspørgsmål:

“Hvad er det ved SoundCloud’s unikke karakteristika og funktioner, at det bliver attraktivt for musikere(især små musikere), at det er her de har deres musik? Og at der dermed bliver skabt et musikfællesskab?”

Indtil nu har vi været optaget af kommentarfelterne til forskellige tracks. Det har vi, fordi vi har lagt mærke til, at der næsten ikke foregår relationel kommunikation, men at kommunikationen er informativ omkring sangene. Man kan argumenterer for at en kommentar som “sick” er relationel, men da musikeren ikke svarer på den, så ses det mere som et konstruktivt indspark, som viser musikeren er på rette vej. Dette er måske også årsagen til, at musikerne sjældent svarer på disse slags kommentarer.

Kommentarerne er også interessante, da de popper frem de steder i sangen, hvor de er kommenteret. Dette giver en synkron fornemmelse, når man hører sangen, men kommunikationen er reelt asynkront. Men den synkrone fornemmelse kan ses i form af måden folk skriver; nemlig med korte kommentarer, slang og fonetiske udtryk.

Skrevet af Anders, Jeppe og Lærke.

Hvad er spørgsmålet?

Fælles blogpost opgave for begge hold til fælles undervisning 17.11

Kære alle på begge hold. Her er en fælles opgave, som Anders og jeg har udtænkt til begge hold. I skal i jeres grupper skrive en blogpost udfra følgende spørgsmål:

 • Hvad handler projektet om?
  • Max 10 linier som en mini-intro til projektet.
  • Overskrift for projektet
 • Hvordan lyder jeres forskningsspørgsmål?
  • Prøv at formulere i ét spørgsmål, hvad I vil undersøge!
 • Hvad er I indtil nu kommet på sporet af?
  • Opload ét billede/screendump af noget, der optager jer og som I synes, at I allerede nu har opdaget.
  • Max 10 linier + billede.
 • Oploades 14.11, kl. 23.59 på bloggen under kategorien ”Hvad er spørgsmålet?”
 • I kommenterer 15.11 og 16.11. Det foregår efter følgende ramme:
  • Mindst 2 kommenterer. 1 kommentar på 1 gruppe. 1 på en anden.
  • Først og fremmest en gruppe fra det andet hold.
  • Vælg en gruppe, der ikke er blevet kommenteret på endnu.
  • Er alle blevet kommenteret på, så vælg en, der kun er blevet kommenteret på 1 gang. Hvis ikke ,så en, der kun er blevet kommenteret på 2 gange, osv…
 • Undervisning 17.11 er hos 1483, 454. 8.15 -11.00 og tænkes inddelt sådan her:
  • 8.15 – 09.45 kommentarer på tværs af holdene
  • 10.00 -10.30 Noget om IoT…
  • 10.30-11.00 generelle spørgsmål til opgaveopdeling.

Og nej, billedet har ikke meget med opgaven at gøre… og dog…..

God fornøjelse

Anders og Klaus