Hvad er spørgsmålet?

Fælles blogpost opgave for begge hold til fælles undervisning 17.11

Kære alle på begge hold. Her er en fælles opgave, som Anders og jeg har udtænkt til begge hold. I skal i jeres grupper skrive en blogpost udfra følgende spørgsmål:

 • Hvad handler projektet om?
  • Max 10 linier som en mini-intro til projektet.
  • Overskrift for projektet
 • Hvordan lyder jeres forskningsspørgsmål?
  • Prøv at formulere i ét spørgsmål, hvad I vil undersøge!
 • Hvad er I indtil nu kommet på sporet af?
  • Opload ét billede/screendump af noget, der optager jer og som I synes, at I allerede nu har opdaget.
  • Max 10 linier + billede.
 • Oploades 14.11, kl. 23.59 på bloggen under kategorien ”Hvad er spørgsmålet?”
 • I kommenterer 15.11 og 16.11. Det foregår efter følgende ramme:
  • Mindst 2 kommenterer. 1 kommentar på 1 gruppe. 1 på en anden.
  • Først og fremmest en gruppe fra det andet hold.
  • Vælg en gruppe, der ikke er blevet kommenteret på endnu.
  • Er alle blevet kommenteret på, så vælg en, der kun er blevet kommenteret på 1 gang. Hvis ikke ,så en, der kun er blevet kommenteret på 2 gange, osv…
 • Undervisning 17.11 er hos 1483, 454. 8.15 -11.00 og tænkes inddelt sådan her:
  • 8.15 – 09.45 kommentarer på tværs af holdene
  • 10.00 -10.30 Noget om IoT…
  • 10.30-11.00 generelle spørgsmål til opgaveopdeling.

Og nej, billedet har ikke meget med opgaven at gøre… og dog…..

God fornøjelse

Anders og Klaus

opgaven teknisk

Hi all

Rent teknisk er der ikke noget nyt ved at skrive denne opgave:

Indledning- hvad skal læseren nu møde…

PF – hvad er jeres spørgsmål?

Teori – Her er to dele: noget mere generelt om digitale medier/kommunikationsmiljøer, osv … – noget om jeres felt. hvem har evt, sagt noget om det ellers? PLUS noget om den del af jeres emne, der ikke nødvendigvis dækkes af noget med medier. Vil i skrive om heste eller identitet, så skal der også stå noget om heste og identitet…

Metode – hvordan har i undersøgt sagen. I laver en kombination af forskellige dele: Interviews, samtaler, fotos, observationer, deltagelse af forskellig slags, jeres position, vilkår, muligheder, osv.. hvad er netetnografi og andet ligger også her

Beskrivelse af et felt – beskriv først overordnet, så læseren forstår det. Så vælger I centrale billeder/screendumps/situationer ud og beskriver og analyserer nærmere. I lægger resten i bilag, som vi har adgang til. Bilag kan oploades i digital eksamen til sin tid, men i kan også få brug for links til steder hvor der ligger videoer, osv.

Analyse – yep gå tæt på tekst og billede og fortæl os hvad i mener, at der er interessant her – i forhold til spørgsmålet selvfølgelig… I jeres møde med feltet vil I opleve at gå fra SPOR til MØNSTER. – hvad er typisk for det og det? Når opgaven afleveres, så ligger er et mønster, som I beskriver og konkluderer på…

evt. særligt afsnit om Diskussion – her kan det være, at i har opdaget nogle centrale diskussioner, som i så vil drøfte nærmere…

Konklusion – ingen diskussioner her – det har I jo gjort… vov en konklusion på baggrund af jeres argumentation.

Litteratur – after alle kunstens regler. referencer, osv…

anslag:  hold jer til reglerne.  et billede eller et screendump gælder 1 anslag. Egen tekst i en model eller lignende tæller med…

 

Opgaven

Kære alle

her er en ny kategori: Opgaven.  Den opretter jeg til særlige ting, der skal drøftes omkring den.

Her er det første:

Vælg såvidt muligt et felt, hvor I kan komme til observere nogle gøre noget. Interviews er fint, men kan I også komme til at se noget, mens det sker, prøve noget, få vist noget af en nogen, der er deltagere i en kommunikation, er det godt! Det er det ikke alle, der kan, men tænk over muligheden. Altså tænke både synkron/asynkron, online/offline, digital/analog – pointen bag er at vi ikke kun er “på” hele tiden, men også det modsatte eller i blandinger… tænk på jeres egen brug af mobiler…

Video og billeder har vi jo under den etiske diskussion – men grundlæggende: Video og billeder viser NOGET og lader noget andet ligge. I vælger ud. Bemærk at det gælder enhver type af  repræsentation, men den er meget tydelig ved de visuelle medier, fordi de tilsyneladende viser virkeligheden som den er, selvom de ikke bare gør det…

Positionering: I er altid positioneret som forskere. Deltagende observation er at observere, mens I deltager. Her bliver positioneringen vigtig at have sig for øje, for den betyder noget for hvad I har adgang til af personer og potentiel viden om jeres felt. Igen fortvivl ikke, hvis det synes umuligt at have få adgang eller skifte position, det må vi snakke om helt konkret, hvis der opstår problemer.

 

Kategori Etik?

Tænk jer følgende situation…

I vil tage billeder af nogen eller noget… eller screen dumpe … eller på anden måde få noget materiale ind til jeres etnografiske arbejde?

Hvem tager billederne? Med hvilket formål? Hvem skal få noget ud af disse billeder? Hvilken type billeder er det overhovedet? Hvor skal de gemmes? Hvor skal de offentliggøres?

Hvordan forstår du og dem, du vil tage billeder sammen med, digitale medier – og billeder?

Så spørgsmålene til jer er mange. I foretager en række etiske og praktiske valg, når I arbejder. Hvad vælger I?

Her starter debatten.  Skriv indlæg under kategorien Etik? og diskuter med hinanden herfra og til og med tirsdag aften… Gå ind mindst 2 gange som gruppe og kommenter – kort som langt. På onsdag fortsætter debatten sammen med Anders og hans hold.