opgaven teknisk

Hi all

Rent teknisk er der ikke noget nyt ved at skrive denne opgave:

Indledning- hvad skal læseren nu møde…

PF – hvad er jeres spørgsmål?

Teori – Her er to dele: noget mere generelt om digitale medier/kommunikationsmiljøer, osv … – noget om jeres felt. hvem har evt, sagt noget om det ellers? PLUS noget om den del af jeres emne, der ikke nødvendigvis dækkes af noget med medier. Vil i skrive om heste eller identitet, så skal der også stå noget om heste og identitet…

Metode – hvordan har i undersøgt sagen. I laver en kombination af forskellige dele: Interviews, samtaler, fotos, observationer, deltagelse af forskellig slags, jeres position, vilkår, muligheder, osv.. hvad er netetnografi og andet ligger også her

Beskrivelse af et felt – beskriv først overordnet, så læseren forstår det. Så vælger I centrale billeder/screendumps/situationer ud og beskriver og analyserer nærmere. I lægger resten i bilag, som vi har adgang til. Bilag kan oploades i digital eksamen til sin tid, men i kan også få brug for links til steder hvor der ligger videoer, osv.

Analyse – yep gå tæt på tekst og billede og fortæl os hvad i mener, at der er interessant her – i forhold til spørgsmålet selvfølgelig… I jeres møde med feltet vil I opleve at gå fra SPOR til MØNSTER. – hvad er typisk for det og det? Når opgaven afleveres, så ligger er et mønster, som I beskriver og konkluderer på…

evt. særligt afsnit om Diskussion – her kan det være, at i har opdaget nogle centrale diskussioner, som i så vil drøfte nærmere…

Konklusion – ingen diskussioner her – det har I jo gjort… vov en konklusion på baggrund af jeres argumentation.

Litteratur – after alle kunstens regler. referencer, osv…

anslag:  hold jer til reglerne.  et billede eller et screendump gælder 1 anslag. Egen tekst i en model eller lignende tæller med…

 

Opgaven

Kære alle

her er en ny kategori: Opgaven.  Den opretter jeg til særlige ting, der skal drøftes omkring den.

Her er det første:

Vælg såvidt muligt et felt, hvor I kan komme til observere nogle gøre noget. Interviews er fint, men kan I også komme til at se noget, mens det sker, prøve noget, få vist noget af en nogen, der er deltagere i en kommunikation, er det godt! Det er det ikke alle, der kan, men tænk over muligheden. Altså tænke både synkron/asynkron, online/offline, digital/analog – pointen bag er at vi ikke kun er “på” hele tiden, men også det modsatte eller i blandinger… tænk på jeres egen brug af mobiler…

Video og billeder har vi jo under den etiske diskussion – men grundlæggende: Video og billeder viser NOGET og lader noget andet ligge. I vælger ud. Bemærk at det gælder enhver type af  repræsentation, men den er meget tydelig ved de visuelle medier, fordi de tilsyneladende viser virkeligheden som den er, selvom de ikke bare gør det…

Positionering: I er altid positioneret som forskere. Deltagende observation er at observere, mens I deltager. Her bliver positioneringen vigtig at have sig for øje, for den betyder noget for hvad I har adgang til af personer og potentiel viden om jeres felt. Igen fortvivl ikke, hvis det synes umuligt at have få adgang eller skifte position, det må vi snakke om helt konkret, hvis der opstår problemer.