Opgaven

Kære alle

her er en ny kategori: Opgaven.  Den opretter jeg til særlige ting, der skal drøftes omkring den.

Her er det første:

Vælg såvidt muligt et felt, hvor I kan komme til observere nogle gøre noget. Interviews er fint, men kan I også komme til at se noget, mens det sker, prøve noget, få vist noget af en nogen, der er deltagere i en kommunikation, er det godt! Det er det ikke alle, der kan, men tænk over muligheden. Altså tænke både synkron/asynkron, online/offline, digital/analog – pointen bag er at vi ikke kun er “på” hele tiden, men også det modsatte eller i blandinger… tænk på jeres egen brug af mobiler…

Video og billeder har vi jo under den etiske diskussion – men grundlæggende: Video og billeder viser NOGET og lader noget andet ligge. I vælger ud. Bemærk at det gælder enhver type af  repræsentation, men den er meget tydelig ved de visuelle medier, fordi de tilsyneladende viser virkeligheden som den er, selvom de ikke bare gør det…

Positionering: I er altid positioneret som forskere. Deltagende observation er at observere, mens I deltager. Her bliver positioneringen vigtig at have sig for øje, for den betyder noget for hvad I har adgang til af personer og potentiel viden om jeres felt. Igen fortvivl ikke, hvis det synes umuligt at have få adgang eller skifte position, det må vi snakke om helt konkret, hvis der opstår problemer.

 

Leave a Reply