r/RoastMe

Hvad handler vores projekt om?
Vores projekt tager udgangspunkt i reddit. Her vil vi undersøge den kommunikation der er i subreddietet r/RoastMe. RoastMe er et subreddit, hvor den enkelte bruger uploader et billede af sig selv eller en ven, med gyldigt samtykke. Herefter går det ud på for de andre deltagere i RoastMe fællesskabet at ‘roaste’ den/de pågældende på billedet. Roasten kan tage mange former, der kan roastes på udseende, elementer i billedet, billedetekst og meget andet. Det er ofte stereotypisk roast, hvor alle har en gængs opfattelse af noget som så udpeges. Den pågældende der har skrevet en kommentar kan så få upvotes eller downvotes på sin kommentar. Roasten er i udgangspunktet ikke ment som ond, men den skal formuleres som skulle man få et publikum til at grine, hvilket understreges af admins på siden.

 

Hvad er vores foreløbige undersøgelsesspørgsmål?
Vi vil undersøge, hvordan kommunikationen er på reddit. Hvad motivationen er for at deltage i RoastMe fællesskabet og hvad får folk ud af det?

Teori
Vi tænker at bruge noget medium theory til analyse af, hvordan reddit faciliterer muligheden for kommunikation blandt deltagere. Yderligere har vi også kigget på Stjerne og Thomsens kulturelle model, hvor der er fokus på leg, skabelse  og deling af ideer. Med denne vil vi kigge på hvordan humoren udvikler sig. Sidst har vi tænkt os at bruge Massanari’s bog omkring Reddit til at få viden om selve platformen og dens karakteristika.

 

https://aarhusuni.padlet.org/ahlarsen1/adj2020

Made with Padlet

2 thoughts on “r/RoastMe”

 1. Hej gruppe!
  Først og fremmest synes vi det lyder som et rigtig fint emne, hvor der er masser af guf at tage fat på.
  Desuden synes vi, I har gjort jer en rigtig fin afgrænsning i forhold til platformen. Reddit er et kæmpe socialt netværk, og at afgrænse sig til hvordan netop “RoastMe”-fænomenet udspiller sig på platformen, er rigtig fint.

  Vi har et par få punkter, hvor vi tænker at der er nogle elementer der kunne gøres endnu skarpere end det allerede er i forvejen:

  Vi synes I skal komme ind på hvad Reddit bidrager med som medie. Hvordan foregår kommunikationen her ifht. andre medier? Hvorfor er det et godt/skidt medie, at kommunikere gennem? (jf. vores kommentar ifht. Medium Theory) Her kunne I også komme ind på produsage (user-generated content) og betydning af interaktionen foregår på denne måde. Ydermere, beskriv hvordan der er tale om artefakter og hvad disse har af betydning. Her kan i blandt andet komme ind på den kontinuerlige proces, hvor aktørerne bygger og udvider på det eksisterende indhold (Distribuerede netværk).

  Hvordan vil I indsamle empiri? Vil I anvende etnografi, netnografi eller blended ethnography?
  I henhold til netnografi kunne I indsamling billeder og kommentarer knyttet til billederne og analysere dette. I kunne måske også tage kontakt til administratorer eller brugere af gruppen. Her kunne I høre deres begrundelse for gruppen, og hvorfor de har lavet de regler de har. (blended etnografi)

  I forhold til jeres teori omkring hvordan humoren udvikler sig, er vi lidt usikre på, hvordan I vil analysere dette? Hvilke værktøjer vil I bruge til at analysere det, samt ud fra hvilket teoretisk perspektiv vil I definere hvordan humor defineres? Ligeledes hvordan passer humoren ind i et kommunikations perspektiv?

  Angående Medium Theory er det mere et overordnet punkt, altså en form for meta indledning til selve opgaven. I skriver I vil anvende det til at kigge på, hvordan reddit faciliterer muligheden for kommunikation blandt deltagere. Vi vil dog mene, at det mere skal bruges i henhold til at ‘frame’ jeres analyse af Reddit, som internet fænomen. Dette gøres først og fremmest, ved at kigge på de unikke karakteristika for Reddit. Derudover ved at kigge på, hvordan at Reddit påvirker den sociokulturelle kontekst.

  Håber det kan bruges!

  Mvh
  Anders, Simon, og Mathias

 2. Hej med jer!

  Vi synes, at I har valgt et interessant emne, som der sagtens kan blive en god opgave ud af. Efter at have diskuteret jeres post er vi kommet frem til følgende:

  Som gruppen i den tidligere kommentar også nævner, tænker vi, at I skal overveje hvilken position I vil indtage i selve empiriindsamlingen – vil I være passive/”fluen på væggen” eller vil I være deltagende (og vil I evt. gøre folk opmærksomme på jeres tilstedeværelse og hensigt)?

  Dernæst snakkede vi om, at jeres spørgsmål pt. er meget bredt. Alt afhængigt af hvor mange I er i gruppen (og dermed hvor mange sider I har), kan det godt være svært for jer både at nå i dybden med at analysere kommunikationen på RoastMe samtidig med, at I får lavet en dybdegående analyse af folks motivation for at deltage samt deres udbytte heraf.

  Som supplement til de teorier, I nævner i jeres post, tænker vi, at det også kunne være relevant for jer at tage fat i Jenkins’ 7 principper om transmedia storytelling. Dette kan nemlig hjælpe jer til at åbne op for brugernes engagement i RoastMe-konceptet. Derudover tænker vi, at det kunne være interessant for jer at undersøge hvilke former for brugere, der er på RoastMe. Når I vil analysere et ‘community’ som RoastMe kan det være meget relevant at beskrive, hvem brugerne er, og hvordan de bruger sitet. Desuden varierer motivationen nok alt efter om brugeren er lurker eller en, der kommenterer/lægger billeder op. Vores tanke med dette er altså, at I nok kan vinde en del ved at undlade at se på ‘brugeren’ som én samlet gruppe men derimod betragte dem alt efter, hvordan de bruger det.

  Håber I kan bruge nogle af vores kommentarer.

  Med venlig hilsen gruppe 2, Christian, Anders, Britt og Louise

Leave a Reply