The Four Pillars of Overwatch’s Online Gaming Community

Én af de mest værdifulde og sparsomme ressourcer tilgængelige til os som individer er vores tid, hvilket ganske fornuftig leder til at vi ofte kun bruger tiden de steder den finder størst værdi.

Følgende projekt vil undersøge hvordan medierne; Twitch, Discord, Reddit og Twitter samlet udgør et ’shared space’, hvorigennem individer frivilligt bruger deres tid og tilsammen skaber Overwatch online community. Hver af disse medier indtræder en supporterende rolle, som på tværs af hinanden muliggør dette fællesskabs unikke interaktioner, der for de uindviede nemt kan forekomme fremmede. Med udgangspunkt i medlemmernes motiver for at deltage og skabe indhold på disse platforme indenfor Overwatch community, så vil projektet også fokusere på hvordan disse ’shared content’ baserede medier er med til at etablere nye magt strukturer indenfor spillet.

Forskningsspørgsmål: Hvad motiverer individer til at være en del af Overwatch community ved at participere i disse ’shared content’ platforme, og hvad betyder disse medier for typen/karakteren af fællesskabets interaktioner?

Indenfor Overwatch eksisterer der en kerne af medieplatforme, hvorigennem forskellige grader af deltagelse deri er nødvendigt for at være up-to-date. Alt afhængigt af hvilken grad af involvering et individ tager i scenen, bliver det også belønnet med en større grad af indsigt og gør det muligt at indtage en mere vellidt social position. Et eksempel på dette har været idet den tidligere professionelle spiller, InternetHulk, døde ekstremt pludseligt uden varsel i en af 30 år. Eftersom han var en yderst anerkendt spiller og personlighed – ikke alene blandt de øvrige professionelle spillere, men i hele Overwatch community, så betød hans bortgang et væld af reaktioner på tværs af alle platformene. Denne iagttagelse har været med til at illustrere et unikt sammenhold, hvor én person har været i stand til at berøre hundredtusindvis af individer fra dette community.

One thought on “The Four Pillars of Overwatch’s Online Gaming Community”

  1. Hej med jer.
    Vi synes, at det er et rigtig spændende emne. Ud fra overstående synes vi, at I har gjort jer nogle rigtig fine tanker og refleksioner og jeres undersøgelsesspørgsmål er bredt og det understøtter plads til mange delspørgsmål. Vi diskuterede i vores gruppe om fire platforme bliver for stor en mundfuld i forhold til at analysere samtlige platforme og deres indflydelse på Overwatch community? Kan der være en risiko for, at der ikke kommes nok i dybden med den enkelte platform, fordi man også skal analysere de andre? Er der for meget empiri til 15 sider og kan det blive for uoverskueligt?
    Hvis du søger på Overwatch på Reddit, kommer der tre subreddits frem som i princippet er hvert deres kommunikationsmiljø. For at kunne analysere bare ét af disse subreddits som et kommunikationsmiljø, må man først og fremmest forstå Reddit som helhed, da det bruges til mere end bare spil som Overwatch, og derefter sammenligne med de andre subreddits.
    Derudover, har I gjort jer nogle tanker omkring noget teori som kunne være brugbart i forhold til at belyse dette emne?

Leave a Reply