opgaven teknisk

Hi all

Rent teknisk er der ikke noget nyt ved at skrive denne opgave:

Indledning- hvad skal læseren nu møde…

PF – hvad er jeres spørgsmål?

Teori – Her er to dele: noget mere generelt om digitale medier/kommunikationsmiljøer, osv … – noget om jeres felt. hvem har evt, sagt noget om det ellers? PLUS noget om den del af jeres emne, der ikke nødvendigvis dækkes af noget med medier. Vil i skrive om heste eller identitet, så skal der også stå noget om heste og identitet…

Metode – hvordan har i undersøgt sagen. I laver en kombination af forskellige dele: Interviews, samtaler, fotos, observationer, deltagelse af forskellig slags, jeres position, vilkår, muligheder, osv.. hvad er netetnografi og andet ligger også her

Beskrivelse af et felt – beskriv først overordnet, så læseren forstår det. Så vælger I centrale billeder/screendumps/situationer ud og beskriver og analyserer nærmere. I lægger resten i bilag, som vi har adgang til. Bilag kan oploades i digital eksamen til sin tid, men i kan også få brug for links til steder hvor der ligger videoer, osv.

Analyse – yep gå tæt på tekst og billede og fortæl os hvad i mener, at der er interessant her – i forhold til spørgsmålet selvfølgelig… I jeres møde med feltet vil I opleve at gå fra SPOR til MØNSTER. – hvad er typisk for det og det? Når opgaven afleveres, så ligger er et mønster, som I beskriver og konkluderer på…

evt. særligt afsnit om Diskussion – her kan det være, at i har opdaget nogle centrale diskussioner, som i så vil drøfte nærmere…

Konklusion – ingen diskussioner her – det har I jo gjort… vov en konklusion på baggrund af jeres argumentation.

Litteratur – after alle kunstens regler. referencer, osv…

anslag:  hold jer til reglerne.  et billede eller et screendump gælder 1 anslag. Egen tekst i en model eller lignende tæller med…

 

Leave a Reply