En sammenkobling af det private og virksomhed.

Midt i diskussionen om kropspositivisme, kan man finde en instagramprofil under navnet FemmeEmilie. På denne profil udstilles kroppen som den er –  i al sin form, behåring og ”fejl”. Derudover har hun for inden for et års tid sagt sit job op for derimod at starte sin egen virksomhed op via de sociale medier.

På profilen findes der både informationer omkring hendes online foredrag, men man finder også hendes personlige ytringer omkring kroppen, som hun for det ofter smider op sammen med et letpåklædt billede af sig selv. Det er interessant at kigge på Nancy Bayms begreb ”Relational Labour” ift. FemmeEmilies ageren på de sociale medier. Hvad er skelnet mellem det private og professionelle? Kan det blive for privat? Og er det virkelig virkeligheden?

For at komme med et helt konkret forskningsspørgsmål, kunne det være interessant at undersøge hvordan hun benytter de sociale medier til at opbygge sin virksomhed samt hvordan hun også bruger medierne til at kommunikere til sine følgere og skabe et miljø omkring kropspositivisme. Og hvilket effekt sker når hun blander sit private liv sammen med sin virksomhed?

2 thoughts on “En sammenkobling af det private og virksomhed.”

  1. I forbindelse med dette projekt, hvor jeres blogger ageren på det sociale medie instagram, skelner mellem det private og professionelle synes vi at det vil være oplagt at komme ind på Real vs. Virtual dikotomi (Offline vs. online dikotomi). Her vil I kunne argumentere ud fra Gordon og De Souza e Silvas argument om, at man ikke kan skelne mellem offline og online-liv. Femmeemilies personlige profil på nettet er en del af hende altid og hvilken problemstillinger ligger der heri? Kan hun nogensinde være offline?

    I henhold til empiri kunne I indsamle billeder og kommentarer knyttet til billederne og analysere dette. I kunne måske også tage kontakt til Femmeemilie eller brugere af gruppen. Her kunne I høre deres begrundelse for interesse af gruppen, og hvorfor de har valgt at følge gruppen.

    I forhold til jeres undersøgelsesspørgsmål, er vi lidt usikre på, hvordan I vil analysere dette? Hvilke værktøjer vil I bruge til at analysere det, samt ud fra hvilket teoretisk perspektiv vil I definere det? Ligeledes hvordan passer emnet ind i et kommunikations perspektiv?

  2. Det er for det første et rigtig spændende emne du har valgt, og meget relevant må man sige.
    Noget vi tænkte, der kunne være interessant at undersøge, er det her med, hvordan alle de her kropspositivister går helt over i den anden grøft. Der er, som du også skriver, fokus på at det er normalt med former og kropsbehåring osv., men vi kan ikke lade være med at tænke på, hvad med dem der bare rent genetisk er slanke og ikke gør noget for at blive det – er de nu pludselige forkerte og unormale?
    Knus fra Frederikke og Anne

Leave a Reply