The music is loud in the SoundCloud

Projektet handler om, hvordan vi har en hypotese om, at SoundCloud skaber et fællesskab, som fungerer som en situeret læringsplads og praksisfællesskab, hvor lyttere og musikere i fællesskab har musikken i fokus. SoundCloud fungerer på mange måder ligesom andre sociale medier, men har ikke mange relationelle funktioner, hvilket er med til at skabe et medie, hvor musikken frem for brugerne er i fokus.

Vi vil undersøge, hvad disse begrænsede funktioner resultere i for platformen, og hvordan brugerne gør brug af disse funktioner. Det har ført os frem til dette potentielle forskningsspørgsmål:

“Hvad er det ved SoundCloud’s unikke karakteristika og funktioner, at det bliver attraktivt for musikere(især små musikere), at det er her de har deres musik? Og at der dermed bliver skabt et musikfællesskab?”

Indtil nu har vi været optaget af kommentarfelterne til forskellige tracks. Det har vi, fordi vi har lagt mærke til, at der næsten ikke foregår relationel kommunikation, men at kommunikationen er informativ omkring sangene. Man kan argumenterer for at en kommentar som “sick” er relationel, men da musikeren ikke svarer på den, så ses det mere som et konstruktivt indspark, som viser musikeren er på rette vej. Dette er måske også årsagen til, at musikerne sjældent svarer på disse slags kommentarer.

Kommentarerne er også interessante, da de popper frem de steder i sangen, hvor de er kommenteret. Dette giver en synkron fornemmelse, når man hører sangen, men kommunikationen er reelt asynkront. Men den synkrone fornemmelse kan ses i form af måden folk skriver; nemlig med korte kommentarer, slang og fonetiske udtryk.

Skrevet af Anders, Jeppe og Lærke.

Leave a Reply