It’s a Match

Vores projekt handler om, hvordan et dating medie som Tinder er blevet en førende måde for unge kvinder at date på i dag. Tinder faciliterer ligesom mange andre dating medier kontakt mellem to personer. Det tyder dog på, at Tinders design er årsagen til dens popularitet i dag. Det er simpelt og muliggør dating på en ny og legende måde.

På baggrund af ovenstående ønsker vi at undersøge samspillet mellem Tinders design og unge kvinders adfærd. Dette leder os hen mod følgende forskningsspørgsmål:

Hvad er det ved Tinders design, som gør det så attraktivt at benytte? Og hvordan påvirker det unge kvinders datingkultur?

På baggrund af vores hidtil feltarbejde har vi bidt mærke i, at Tinder hovedsageligt benyttes til, at finde en kæreste, til sex  og for “sjovt”. Vi har været været meget optaget af denne for “sjov”, da vi undrer os over, hvad denne form for brug indebærer. Billedet nedenfor skildrer endnu en interessant observation som vi på nuværende tidspunkt allerede har gjort os. Vi har bl.a. gennem en kvantitativ tilgang i form af et online spørgeskema samt en kvalitativ tilgang i form af uformelle interviews, fundet ud af, at unge kvinder typisk benytter Tinder om aftenen og i sengen. Dette giver stof til eftertanke, specielt fordi at vores eget brug af Tinder oftest også foregår i samme lokation. (Er der her tale om et adfærdsmønster?).

Skrevet af Edina og Sofie

Tinder – den moderne wingman

Udgangspunktet tager afsæt i tidligere blogpost “Kærlighed ved første swipe”, som fokuserer på dating appen Tinder. Grundtanken bag Tinder er at skabe kontakt mellem brugere. Konceptet er simpelt i form af dets indstillinger, dvs. at potentielle matches søges via en bestemt radius registreret af telefonens GPS. På Tinder anvendes der tre grundsymboler; like, nope eller superlike, som anvendes til at tilkendegive ens interesse i vedkommende. Når to personer “liker” hinanden, skabes der et match og de har mulighed for at chatte med hinanden. Billedet nedenfor har vi valgt, da det skildrer, hvordan selvfremstilling kan have afgørende betydning for, hvorvidt der swipes til højre eller venstre.

Det moderne og online datingunivers har ændret vores måde hvorpå vi kommunikere med andre, skaber kontakt og ikke mindst dater på. Hvorvidt er brugere mere tilbøjelige til at give mere af sig selv på Tinder? Det kunne være interessant, at undersøge dette ‘’spil’’, som foregår fra matchet til mødet. Hertil også hvordan denne simple kommunikationsform og mobilitet, har betydning for kommunikationen?

http://discoverynetworks.dk/efteraar2017/kærlighed-ved-første-swipe

Den valgte trailer ovenfor er inddraget, da den skildrer nogle af de dilemmaer, som brugere af Tinder står overfor. Det ses blandt andet, hvordan der oftest er tale om en forhandling af identitet, da personerne på billederne vurderes ud fra kriterier, som enten accepteres eller afvises. Dette leder desuden op til diskussion om, hvorvidt vi er blevet for egoistiske eller realistiske i vores forventninger til det perfekte match?

Skrevet af Sofie og Edina