The music is loud in the SoundCloud

Projektet handler om, hvordan vi har en hypotese om, at SoundCloud skaber et fællesskab, som fungerer som en situeret læringsplads og praksisfællesskab, hvor lyttere og musikere i fællesskab har musikken i fokus. SoundCloud fungerer på mange måder ligesom andre sociale medier, men har ikke mange relationelle funktioner, hvilket er med til at skabe et medie, hvor musikken frem for brugerne er i fokus.

Vi vil undersøge, hvad disse begrænsede funktioner resultere i for platformen, og hvordan brugerne gør brug af disse funktioner. Det har ført os frem til dette potentielle forskningsspørgsmål:

“Hvad er det ved SoundCloud’s unikke karakteristika og funktioner, at det bliver attraktivt for musikere(især små musikere), at det er her de har deres musik? Og at der dermed bliver skabt et musikfællesskab?”

Indtil nu har vi været optaget af kommentarfelterne til forskellige tracks. Det har vi, fordi vi har lagt mærke til, at der næsten ikke foregår relationel kommunikation, men at kommunikationen er informativ omkring sangene. Man kan argumenterer for at en kommentar som “sick” er relationel, men da musikeren ikke svarer på den, så ses det mere som et konstruktivt indspark, som viser musikeren er på rette vej. Dette er måske også årsagen til, at musikerne sjældent svarer på disse slags kommentarer.

Kommentarerne er også interessante, da de popper frem de steder i sangen, hvor de er kommenteret. Dette giver en synkron fornemmelse, når man hører sangen, men kommunikationen er reelt asynkront. Men den synkrone fornemmelse kan ses i form af måden folk skriver; nemlig med korte kommentarer, slang og fonetiske udtryk.

Skrevet af Anders, Jeppe og Lærke.

Skal offentlige grupper anonymiseres?(etik)

Vi har tidligere lavet to blogposts omhandlende SoundCloud. I denne blogpost vil vi diskutere etiske overvejelser omkring data taget fra SoundCloud.

Hvis vi tager billeder af et offentligt bands posts på SoundCloud, vil det så være okay at dele disse posts i et andet forum uden at anonymisere bandet?

Har bands/grupper en identitet på samme måde som enkeltpersoner, og har de samme rettigheder etisk? Har grupper et image/ansigt, der kan skades ved, at de bruges i andre fora og sammenhænge end de selv havde tiltænkt?

Det er nogle overvejelser, som vi bliver nødt til at foretage os. En løsning vil være at spørge om lov hos grupperne, men det er ikke sikkert, at dette kan lade sig gøre i alle sammenhænge. Her bliver vi nødt til at tage et etisk valg.

Skrevet af:

Lærke, Jeppe og Anders.

Soundcloud – begrænsede muligheder, musik i fokus

Som nævnt i et tidligere blogindlæg, er Soundcloud en platform, hvor musikere og lyttere kan dele deres passion for musik. Hovedfunktionerne er såre simple, da man kan poste, reposte, like og kommentere sange. Sekundært kan man også dele sangene på andre medier og platforme.

På billedet ovenover ser vi et eksempel på en sang i en brugers feed, hvor det kendte danske band Chinah har reposted en anden kunstners sang. Andre brugere kan nu lytte til dette nummer og kommentere undervejs:

Herudover kan lytterne vælge at interagere med den oprindelige kunstner, Youth Control, ved at bruge knapperne (like, repost og dele) under sangen:

De ret simple og det begrænsede antal funktioner gør, at det er musikken, som kommer i fokus. Chinah kan ikke få likes for at reposte sangen, det er kun sangen, der kan få likes. Man kan også kun kommentere på selve sangen og ikke på, hvem der har delt den. Men hvad får Chinah så ud af at dele sangen, og hvorfor gør de det, når de ikke kan få “noget” ud af det, som på f.eks. Facebook? Alt dette gør miljøet specielt, og derfor også spændende at undersøge. For hvad betyder denne enkle form for kommunikation for miljøet i og omkring Soundcloud? Hvad er det Soundcloud kan for kunstnerne, som Spotify, Twitter og Facebook ikke kan?

Skrevet af: Anders, Jeppe og Lærke.

Soundcloud

Lyttere og musikere mødes på lige fod i et fælles kommunikationsmiljø

Soundcloud er et delvist gratis digitalt musikfællesskab for både den etablerede musikbranche og DIY musikere. Det er altså både et kommercielt- og et socialt medie. Modsat Spotify, giver Soundcloud amatørmusikere mulighed for at distribuere deres musik på lige fod med professionelle musikere og selskaber, hvilket gør mediet unikt. Soundcloud skaber et fællesskab for musikinteresserede, hvor de har mulighed for at dele musik med hinanden og kommentere specifikke dele af sange. Gennem deling og uploads af musik, skaber brugerne sammen med musikerne  subfællesskaber, som bygger på en dyrkelse af en fælles musikgenre og identitetsdannelse.

Vi vil gerne undersøge, hvordan disse små fællesskaber bliver skabt på Soundcloud, om det kun sker på Soundcloud-platformen, eller om det strækker sig videre over på andre platforme og IRL. Vi vil gerne anvende kvalitative metoder som interviews med brugere og observationer af både musikere og lytteres anvendelse af Soundcloud. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i et specifikt musikkollektiv og deres følgere.  

Link til soundcloud: https://soundcloud.com

Skrevet af: Anders Bryde Thornild, Jeppe Rasmussen og Lærke Cecilie L. W. Sørensen.