Projekt – gruppe 2.1: Game of Memes

Hvad handler projektet om?

Vi ønsker at undersøge, hvordan brugergenereret indhold kan øge loyaliteten blandt fans af Game of Thrones. Til dette vil vi gøre brug af teorien om ‘transmedia storytelling’ til at vise, hvordan HBO understøtter fortællingen om Game of Thrones i samarbejde med tilskueren. Vi kunne bl.a. kigge på, hvordan seriens dybe karakterunivers kan understøttes via generering af indhold til forskellige medieplatforme – bl.a. memes. Herunder en diskussion om, hvilke muligheder og begrænsninger memes har som et kommunikationsværktøj ift til at være karakteropbyggende og vedligeholdene – med inddragelse af Baym og Jenkins.

Teori:

* Transmedia storytelling
* 7 key concepts af Baym (med særlig fokus på interaktivitet)
* Teori om memes (memetik) – og hvad er et meme?
* Medium theory (Boyd four affordances for medier)
* Intertekstualitet

Overskrift for projektet:

Vi er enten på ‘Game of Memes’ eller ‘GOT memes?’

Hvordan lyder jeres forskningsspørgsmål?:

Hvordan påvirker spredning af brugergenereret indhold på tværs af medier fans’ loyalitet til Game of Thrones?

Vi er nødt til at lave en undersøgelse, hvor vi kan inddrage andres meninger.

Hvad er I indtil nu kommet på sporet af?:

En af seriens styrker er dybden af karaktererne, men bliver den understøttet af memes og brugergenereret indhold?

Memes om Game of Thrones peaker omkring udgivelsesdatoerne i april.

HBO laver noget indhold, som ligger op til remediering. Ved at få lead-users til at skabe indhold, som spreder sig, så kan den få andre til at se serien, kan der skabes nyt indhold.

Memes er endestationen for forståelse.

 

af Christian Ø. Andersen og Anders Keld Messer.

Game of Memes

Hvordan kan et givent brand understøtte spredningen af brugergeneret indhold med blik på at gøre fans mere loyale? (følelsesmæssigt involveret). 

Med udgangspunkt i Game of Thrones.


Af Anders Keld Messer og Christian Ørbæk Andersen

Spreadability:
Producenten stiller grafik i form af video/billeder til rådighed for fansene, som de nemt kan remediere, så det får ny mening. Det nye indhold kan så igen blive spredt og remedieret, hvilket i sidste ende skaber værdi for både producent og fan.

Eksempel ift. vores case:
HBO Nordic poster forskellige billeder af f.eks. ‘The Iron Throne’ eller af ‘The Night King’, der får folk til at re-mediere indholdet.

Subjektivitet:
Subjektivitet tillader brugerne at opleve anderledes fortolkninger og nye perspektiver af serien. Dette sker f.eks. ved at der skabes nye teorier omkring serien – eller, der laves intertekstuelle memes, der giver disse nye betydninger.

Eksempel ift. vores case:
Memes ér subjektive, og afsenders intention stemmer ikke altid overens med modtagerens.

Performance:
At få brugeren til, ikke blot at se på og opleve fortællingen, men selv at deltage i og bidragetil fortællingen.

Eksempel ift. vores case:
Dette opstår blandt andet når fans selv producerer memes med game of thrones som det overordnede emne, men også på diverse fan-producerede wikis om Game of Thrones.

Continuity:
De forskellige medier bidrager til en “samlet oplevelse”. Det er kontinuitet på tværs af flere tekster og medier.

Eksempel ift. vores case:
Game of Thrones kan findes i en 360-graders fortælling, hvor fans både kan udforske det i serien, i apps, i merchandise, i spil, cosplays osv.

Immersion:
Forbrugerne lader sig opsluge af Game of Thrones – enten online eller fysisk.

Eksempel ift. vores case:
HBO Nordic poster forskellige billeder hvor brugere kan læse mere om forskelligt indhold fra Game of Thrones – f.eks. om ‘The Night Watch’ eller om Little Finger.

Hvordan guides brugerne rundt på tværs af medier? Hvordanaktiveres vi?:

Brugerne guides rundt på forskellige medier – ved at være på disse medier. Brugerne møder memes på de forskellige sociale medieplatforme de befinder sig på. Derfra kan man blive sendt videre til andre sider såsom 9gag, 4chan, imgur osv. Som det ses, er interessen for Game of Thrones-memes på sit højeste ved udgivelse i april.

Skriv et blogindlæg og inddrag én tekst fra en anden gruppes litteraturreview:

Vi har valgt at inddrage teksten ‘Transmedia narrative and cognitive perception of TVE’s drama series El Ministerio del Tiempo (2016) af Castillio Sanches & Galan E.
Teksten behandler, hvordan som producent gennem en serie kan gøre seere mere følelsesmæssigt involveret i de enkelte karakterer gennem transmedia Story Telling.Teksten bekræfter i høj grad sin egen hypotese om, at en gennemgående og fokuseret mediestrategi på tværs af medier i sidste ende har stor værdi for tv-serien. I forhold til vores opgave kan teksten bruges som bekræftelse på, at der kan skabes en merværdi for producenten ved at sprede sin markedsføring ud over flere medier. Hvad teksten ikke beskæftiger sig med er hvordan man får brugerne til selv at producere indhold som på sigt kan skabe værdi. Dette bliver til gengæld en vigtig del i vores opgave.