Etik i den etnografiske analyse af brugen af emojis

I alt etnografisk arbejde, er der etiske overvejelser, man skal tage stilling til. Vil de personer vi inddrager og interviewer i vores proces være anonyme, eller må vi bruge deres identitet?

Hvis vi antager, at vi tager udgangspunkt i en facebookgruppe, skal vi så som forskere spørge om tilladelse, hvis vi tager screenshots af kommentarer/samtaler og diskussioner mellem gruppens medlemmer? Hvad hvis det er en offentlig gruppe, hvor alle med adgang til facebook kan gå ind og læse med, er anonymitet så stadigvæk vigtigt

Hvis vi antager, at vi vil bruge nogle private samtaler mellem to personer, så vil vores etiske overvejelser her være, om de to eller flere personer vil være anonyme og vi skal skjule deres identitet, eller om vi godt må vise dem frem. Derudover skal vi også overveje, hvor meget vi kan tillade os at “snage”, og hvor meget vi kan tillade os at “presse” de personer, vi har med at gøre, til at dele deres samtaler med os. For er det alle der kan finde ud af at sige fra i sådan en situation?

I vores etnografiske arbejde er der rigtige mange personlige etiske overvejelser, som vi skal tage stilling til, da vi primært kommer til at have at gøre med personer og deres private samtaler.

 

Skrevet af Frederikke Aunegaard Hansen & Anne Skovsgaard Tøfting 📝

Leave a Reply