Etiske overvejelser

Hvornår skal man anonymisere? Som vores tidligere indlæg understregede, så er vi allerede, på beklageligvis, gået i fælden. Vi anerkender, at det er vigtigt at spille efter reglerne, og derfor er de selvfølgelig efterfølgende (dog for sent) blevet anonymiseret. Men det rejser dog spørgsmålet om, hvordan man skal begå sig på de sociale medier, og hvordan de skal bruges i en opgave. I sin funktion fremstilles Facebook som et offentligt medie, hvor folk af egen fri vilje ligger deres meninger op til offentlig skue. Dermed kunne det virke oplagt bare tage billeder og screendumps uden at spørge – bum færdigt arbejde. Men er det så simpelt?

Som udgangspunkt føler vi, at alle vi møder og ellers bruger empirisk i opgaven skal have fuld gennemsigtighed i processen, og derigennem tilbydes at være anonyme i deres bidrag til opgaven. Vi vil i den sammenhæng tage udgangspunkt i persondataloven og opbygge vores etiske overvejelser omkring dette.

Afslutningsvis er det vigtigt for os at understrege, at når vi undersøge dette miljø, er det fordi vi vil forstå de menneskers holdninger, som befinder sig her. Vi skal have deres sag og deres synspunkter frem, vil vi ikke støde eller nedgøre nogen. Vi vil netop prøve at fremfinde deres grundlag, for at befinde sig i kommunikationsmiljøet.

Sofie, Kasper & Mia

 

One thought on “Etiske overvejelser”

  1. Som en metode til jeres projekt vil interviews med en deltagere af gangen være en god mulighed for at kunne “dykke” ned i grundlaget for deres medlemskab af gruppen. I kan på denne måde åbne op for mulighederne for at få nogle subjektive refleksioner, som ikke vil være umiddelbart påvirket af de andre medlemmers tilstedeværelse og forventninger.

    Dette kan suppleres af screen-dumps fra grupperne, hvor I skal have samtykke fra gruppens administrator, samt anonymisering af medlemmerne.

    I skal gøre jer nogle tanker om, hvorvidt I vil sammenligne to Facebook-grupper eller bruge en enkelt gruppe. Dette kan I afgrænse ved at beslutte jeres undersøgelsegenstand – er det deres community eller retorik I vil undersøge?
    Undersøgelsegenstanden skal være omdrejningspunktet for jeres afgræsning – jo mindre denne er, jo mere flere forums kan I undersøge den i.

Leave a Reply