Hvordan tackler vi som forskere undersøgelsen af Tinder etisk korrekt?

Vi vil på baggrund af tidligere blogpost omhandlende dating appen Tinder, diskutere etiske overvejelser angående empirien indsamlet fra det etnografiske feltarbejde.

Er det nok blot at sløre informanternes navne og billeder? eller kan det være svært at anonymisere fuldstændigt, da beskrivelserne på diverse profiler, muligvis kan genkendes? Dette ser vi som et væsentligt diskussionsemne, da Tinder som før nævnt i tidligere blogpost oftest har været associeret som værende et tabu, når det kommer til at italesætte dets brug overfor andre. På baggrund af dette er det vigtigt, at sørge for at informanterne ikke står i en situation, hvor de føler sig ubehageligt udstillet. Derfor vil vi i opgaven referere til informanterne via synonymer, så de ikke yderligere kan genkendes. Desuden har vi diskuteret, at vores dataindsamling forudsætter informantens personlige accept på afbenyttelse af deres data på Tinder. Men hvorvidt er det etisk korrekt at anvende empiri, som screendump af samtaler på Tinder, hvis den anden part højst sandsynlig ikke har afgivet samme accept?

Som forskere har vi ligeledes en ansvarlighed overfor vores informanter, således at de føler sig trygge. Med henblik på dette vil det måske være mere givne, hvis vedkommende selv står for at tage de billeder, som han eller hun føler de vil dele med os. Den indsamlet data, vil i denne situation udenlukkende blive brugt til internt brug i forbindelse med vores eksamen. Der vil dog være understreget at det ikke må bruges til yderligere forskning, for at forhindre at det florerer steder som informanterne ikke har kendskab til. Som følge af at Tinder er et datingforum, vil der være stor chance for at empirien kan indeholde private samt intime samtaler. Er det etisk korrekt for os som forskere at opbevare undersøgelsens empiri på google docs/computer/mobilen? I forbindelse med afholdelse af diverse interviews, vil det også være hensigtsmæssigt at overveje de fysiske rammer, da det kan have betydning for empirien. Eksempelvis, hvorvidt det skal foregå i et aflukket lokale eller et offentligt sted.  

Skrevet af Edina og Sofie

One thought on “Hvordan tackler vi som forskere undersøgelsen af Tinder etisk korrekt?”

 1. Hej Edina og Sofie.

  Vi synes jeres emne er utroligt spændende, men også svær, da i står overfor nogle essentielle problemstillinger som skal behandles ordentligt.

  Hvad spørger I om i undersøgelsen:

  Vi går ud fra, at det blogindlæg i referere til I jeres etiske blogindlæg er “Kærlighed ved første swipe”. Her har I tre undersøgelsesspørgsmål, som peger i hver sin retning. Vi synes at spørgsmålet, Hvordan Tinder som platform faciliterer dating på en ny og legende måde, er bedst, da den bedst kan frames ind under kommunikationsmiljøer. I kan eventuelt frame spørgsmålet anderledes og spørge, hvorfor Tinder er blevet en førende måde at date på. Dette kan åbne op for nye problemstillinger, som I kan vælge.

  Metoder til jeres case:

  Det lyder på os som om, at én eller flere brugeres brug af Tinder skal lægge til grund for det empiri i vil analysere for at nå frem til svar på jeres problemstilling. Her vil vi støtte op om jeres forslag til at bruge en etnografisk kvalitativ feltarbejde. Dette kunne fx være et kvalitativt interview med én eller flere brugere, hvortil i udarbejder en interviewguide, som skal give jer svar på de foreløbige hypoteser I har om Tinder. Når I skal udforme denne interviewguide, skal I være opmærksomme på, at de spørgsmål I vælger at stille til jeres respondent, skal kunne give svar på jeres endelig problemstilling. (Vurdér om jeres spørgsmål rent faktisk kan give jer de svar i ønsker). I kunne herunder observere jeres interviewpersons aktuelle brug af tinder, som giver et øjebliks indblik i respondentens aktuelle brug (Det visuelle interview). Disse to metoder vil hænge godt sammen.

  Afgrænsninger i forhold til jeres case:

  I forhold til selve rammesætningen af jeres case, bør I også gøre jer nogle overvejelser om, hvordan I vil afgrænse jeres undersøgelsesområde. Selve Tinder indeholder en enorm række forskellige mennesker, som bruger Tinder af forskellige årsager og på forskellige måder. Noget I kan være opmærksomme på, er at der er nogle brugere som måske bruger det til fx. sjov, mens der er andre der bruger det til at finde et seriøst forhold. Desuden består Tinder også af en lang række forskellige elementer såsom måden hvorpå man vælger hinanden ud fra. Dette kan være ud fra billederne på ens profil, Instagram billeder eller teksten man har I sin profil.
  Ved at vælge det hele, kan man risikere, at opgaven bliver uden en decideret målretning. For at få lavet opgaven en del skarpere er det vores råd at I afgrænser jer til et mere indsnævret område i forhold til jeres problemstilling. Dette kunne for eksempel gøres ved kun at kigge på Tinder profiler og, snakke med Tinder brugere I har taget kontakt til, eller ved kun at kigge på selve det kommunikative (chats) og undersøge hvordan den sociale kontekst fungerer.

  Etiske problemstillinger:

  I skal være opmærksomme på forholdet mellem jer og respondenten. Er det en i kender eller ej? Vi snakkede også om det etiske i skal forholde jer til, hvis vi vælger et visuelt interview. I skulle eventuelt forholde jer til om I på forhånd skal lade jeres respondent anonymisere sine samtaler, så I kan bevare integriteten for de personer jeres respondent har skrevet med. Altså være opmærksomme på personfølsomme oplysninger og en anonymisering vil kunne forhindre, at i får indblik og kendskab til nogle oplysninger i helst ikke skulle.

  En anden tilgang er, at lade jeres respondent udforme en logbog fra personens ageren på Tinder, hvor personen udførligt skriver sin fremgangsmåde til at navigere på platformen. Dette giver mulighed for, at personen kan fremvise et retvisende billede af situationen, uden at afsløre personfølsomme data om de brugere, der ikke ved de er en del af projektet. Ulempen ved dette, er at man overlader empiriindsamling til en person som måske ikke har nogen erfaring med at lave observationer, eller muligvis ikke indsamler data som netop var vigtige for jer. Vi synes det er en rigtig god overvejelse, og anbefaler at der enten fuldstændig slettes navne i chatten, eller erstatte dem alle med pseudonymer, som i selv foreslår.

  Umiddelbart synes vi, at I godt kan opbevare jeres empiri på jeres computer eller mobiltelefoner. Selvfølgelig skal I være opmærksomme på, hvilken empiri I har indsamlet. Hvis der indgår nogle meget personfølsomme data, vil vi nok opbevare det på en harddisk.

Leave a Reply