Emojis, giffs og memes som nyt kulturfænomen?

Vores projekt handler om, hvordan vi kommunikerer med hinanden på facebook, og hvad er det for et sprog vi er optaget af og bruger imellem hinanden. Her vil vi også drage paralleller til andre sociale medier som Instagram og Snapchat og undersøge, om det er det samme der gør sig gældende der. Her er vi særligt optaget af brugen af emojis, giffs og memes, og hvordan de bruges, samt hvorfor de evt. ikke bruges; er det et bevidst valg, at vi vælger til eller fra? Og er det noget man undrer sig over, og i så fald, hvad er det man undrer sig over? Samtidig er det interessant at se hvordan Facebook som medie, har integreret denne emoji/meme/giff kultur, hvor man nu har muligheden for at sende emojis/giffs/memes til hinanden over chatten med et hurtigt klik, samt reagere på opslag med en emoji. Vores newsfeed på Facebook har herudover også ændret sig fra at indeholde statusopdateringer, til nu også at være fyldt med nyheder, billeder og sjove videoer, hvor man har muligheden for at tagge hinanden i disse. Her er vi optaget af hvad det er der fanger ens blik, og hvad det er vi er optaget af, når vores blik vandrer ned over siden.

Dette leder os hen mod vores forskningsspørgsmål som lyder:

Hvad betyder emojis, giffs og memes for kommunikationen på Facebook og hvordan har Facebook integreret denne kultur? 

I vores forskning indtil nu, har vi afprøvet, at ændre vores adfærd i nogle samtaler med hensyn til brug af emojis/giffs/memes, med udvalgte personer, for at se hvilken betydning det havde for samtalen. Det var ret interessant i et af tilfældene. Situationen er den, at vi har en veninde, som vi plejer at sende mange emojis til. Her valgte vi at ændre strategi og stoppede med at sende nogle overhovedet. Det interessante her var, at vores veninde også stoppede med at sende emojis. Dette kunne vi godt tænke os at undersøge nærmere. Prøve flere strategier af og på flere forskellige personer og efterfølgende tage en snak med de udvalgte og se, hvilke tanker de har gjort sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Frederikke Aunegaard Hansen & Anne Skovsgaard Tøfting

Etik i den etnografiske analyse af brugen af emojis

I alt etnografisk arbejde, er der etiske overvejelser, man skal tage stilling til. Vil de personer vi inddrager og interviewer i vores proces være anonyme, eller må vi bruge deres identitet?

Hvis vi antager, at vi tager udgangspunkt i en facebookgruppe, skal vi så som forskere spørge om tilladelse, hvis vi tager screenshots af kommentarer/samtaler og diskussioner mellem gruppens medlemmer? Hvad hvis det er en offentlig gruppe, hvor alle med adgang til facebook kan gå ind og læse med, er anonymitet så stadigvæk vigtigt

Hvis vi antager, at vi vil bruge nogle private samtaler mellem to personer, så vil vores etiske overvejelser her være, om de to eller flere personer vil være anonyme og vi skal skjule deres identitet, eller om vi godt må vise dem frem. Derudover skal vi også overveje, hvor meget vi kan tillade os at “snage”, og hvor meget vi kan tillade os at “presse” de personer, vi har med at gøre, til at dele deres samtaler med os. For er det alle der kan finde ud af at sige fra i sådan en situation?

I vores etnografiske arbejde er der rigtige mange personlige etiske overvejelser, som vi skal tage stilling til, da vi primært kommer til at have at gøre med personer og deres private samtaler.

 

Skrevet af Frederikke Aunegaard Hansen & Anne Skovsgaard Tøfting 📝