Etisk korrekt undersøgelse uden adfærdsændring?

I forbindelse med vores emne omkring de sociale medier, har vi haft følgende etiske overvejelser. Inden for vores emne er det er svært, for så snart man gør folk opmærksomme på, at de bliver observeret vil de i samme sekund, med sandsynlighed, ændre adfærd. Den ændrende adfærd kan være svær at arbejde med når man arbejder med de sociale medier, for så får vi ikke det hele og sande billede med som vi har brug for, for ellers er det ikke muligt for os at vide hvad der foregår.

Spørgsmålet er så, hvordan man foretager en etisk korrekt undersøgelse af disse personer, uden at der ændres i adfærd?

2 thoughts on “Etisk korrekt undersøgelse uden adfærdsændring?”

  1. Det er helt sikkert et kompleks spørgsmål, som er svært at svare på. Det kan dog overvejes, om det ikke også kan være en fordel, at dem I undersøger bliver opmærksomme på jer. Det skaber en refleksion hos dem, om hvordan de bruger sociale medier, hvilket kan skabe nye indsigter, som ikke var dukket op, hvis de ikke var blevet observeret. Så måske kan det både være en positiv og negativ ting, at de ved at Big Brother(eller jer) kigger med.
    Knuz og kr4m
    Lærke, Jeppe og Anders

  2. Når man er ude og foretage etnografisk feltarbejde, vil man altid på den ene eller anden måde påvirke felten. Derfor bør i måske hellere fokusere på den positionering i foretager, den position i har og hvad den har af betydning. I vil i, løbende i jeres feltarbejde opleve, at i i større grad bliver en integreret del af felten, og derfor vil jeres data også være anderledes end da i startede i felten.

    – Edina og Sofie

Leave a Reply