TV2 og de sociale medier

Vi vil i vores eksamensprojekt tage udgangspunkt i TV2 som platform, og hvordan den benytter forskellige sociale medier til at interagere med seerne. Grunden for vores valg af TV2 skal findes i vores egen interesse, da vi selv ser kanalen og sommetider er med som lurkers på dens platforme på sociale medier.

Problemformulering

Hvordan anvender TV2 forskellige sociale platforme? Hvad er dens kommunikative strategi til at interagere med seerne, og hvordan skaber den rammerne for debat mellem brugerne?  

Metoder

I vores valg af metode har vi tænkt os at foretage et fokusgruppeinterview eller et semi-struktureret interview, hvor vi udvælger deltagere som enten har relationer til TV2 eller er brugere af TV2´s sociale platforme.

Endvidere vil vi også anvende netnografi, hvor vi vil udtrække empiri fra de forskellige sociale medier, herunder kommentarspor, anmeldelser, billeder og lignende.  

Etiske overvejelser

I forbindelse med udtrækning af empiri fra de sociale medier vil vi gøre os tanker om, hvordan vi vil håndtere personfølsomme oplysninger. Eksempelvis har vi tænkt at anvende kommentarspor fra Facebook og Instagram, hvor vi vil sløre brugernes billeder og deres efternavne, både for at undersøge den kommunikative tone, men også hvordan TV2 responderer med sine følgere/brugere. Vi vil anonymisere participanterne under pseudonymer for at beskytte deres identitet.

Vi skal desuden være varsomme i forhold til,  hvis vi skulle komme til at afdække noget i vores opgave, der vil kunne have en negativ effekt på TV2.

Afgrænsning

I denne opgave vil vi undersøge, hvordan TV2 anvender forskellige sociale medier, herunder Facebook, Instagram, deres egen hjemmeside, Twitter og evt. Snapchat.

Vi ved endnu ikke om TV2 som er felt er for bredt, men indtil videre har tænkt os at anvende TV2-kanalen som felt. Hvis dette viser sig at være for bredt, så vil vi afgrænse feltet til en underafdeling/tv-kanal, herunder TV2-sporten eller TV2 Zulu.  

4 thoughts on “TV2 og de sociale medier”

 1. Vi mener at sløring af identitet er en fin etisk overvejelse. Ulemperne med det, som vi ser det, er at der herigennem mistes et ‘demografisk’ billede af brugerne som personer. Er det en 49 årig mand der kommer med et indlæg eller er det en 22 årig dame? Dette har en betydning for indlægget vil vi mene, da det er forskelligt fra aldersgruppe til aldersgruppe hvordan man benytter de sociale medier.

  Endvidere lyder det til at jeres tilgang til feltet er ‘pure netnographic’, hvorimod vi vil mene at ‘blended etnographic’ tilgang kunne komme med et bredere blik på, hvad det er for nogle personer i har at gøre med.

  1. En overvejelse man også kan gøre sig omkring sløring af profiler på Facebook, er at jo flere likes kommentarer på facebookopslag jo får, jo højere oppe i kommentarsporet dukker de normalt også op (forbeholdt at sortering er slået til). Kan man overveje om folk der har fået mange likes på deres kommentar og derfor dukker op højt i kommentarsporet og er synlige på den måde mister deres anonymitet, da det alligevel er det første man finder ved at søge i opslaget? Det er ikke ukendt at facebook er et åbent socialt medie, så det må også falde personerne ind at deres kommentarer vil dukke op for folk de ikke kender. Dette er selvfølgelig forbeholdt at man ved hvilket opslag man har med at gøre.

   Til det ovenstående kan man jo komme uden om det ved at beskrive personen, uden at offentliggøre profilbillede og navn.

   Til sidst er jeg bare nysgerrig, når i skriver i skal passe på med at skrive noget i jeres opgave som kan have en negativ effekt på TV2, hvad mener i med dette?

 2. Vi synes I har gjort jer nogle rigtig fine overvejelser omkring etik. Det er et svært spørgsmål i forhold til kommentarsporene. Hvorvidt reduceres kvaliteten af empirien, når når man ikke har et ansigt på personen der kommenterer? I forhold til sløring og anonymisering af deltagerne, kan man også se det fra den vinkel, at de personer der har valgt at kommentere i forvejen har lagt navn og ansigt til det de skriver. De er altså eksponeret forud for jeres undersøgelse. Desuden skal der måske også skelnes mellem typen af indhold der behandles, idet nogle opslag lægger op til mere følsomme diskussioner end andre.

  Kommenteret af Jonas Klitgaard, Michael Emil Kjørvel og Emil Damgaard Andersen

 3. Vi synes jeres overvejelser omkring det etiske er gode og nødvendige. Især den overvejelse omkring at være varsom i forhold til empiri, der kan have negativ effekt på TV2, finder vi interessant og meget relevant! Det er selvfølgelig vigtigt at tænke på de enkelte personer på Facebook (og andre sociale medier) og ikke at krænke deres privatsfære, hvilket vi også vil kommentere yderligere på herefter, men det er også vigtigt og interessant, at overveje hvordan man fremstiller – og måske endda udstiller – TV2. Der kunne man evt. overveje at have en kontaktperson fra TV2 indover, som kunne godkende de ting der bliver skrevet, så der ikke opstår nogle komplikationer der – hvis det ikke er for omfattende, at have sådan en kontaktperson, det skal man nok også have med i sine overvejelser.

  Som sagt er de enkelte individers privatsfære er også vigtigt i dette spørgsmål. Når man arbejder med noget som Facebook, er det vigtigt at tage individers privatsfære alvorligt, og det gør man netop ved at sløre (efter)navne og billeder – altså identiteten, så der ikke er nogle der føler sig udstillet. Men som andre også kommenterer på, så kan det også have en negativ effekt i jeres opgave, i form af, at man dermed også fjerner viden omkring de personer, der skriver kommentarerne, som kan have stor betydning for en analyse; alder, (køn), erhverv osv. Er det muligt at have køn og alder med uden at krænke nogen, hvis navn og billeder er sløret? Hvis der blot sideløbende i opgaven kommenteres på alder og køn på de forskellige personer, tænker vi, at det etiske problem i denne forbindelse er løst. Men det er helt sikkert også nogle overvejelser man skal gøre sig, i forbindelse med det etiske og de individer man vælger at indblande i sin opgave.

Leave a Reply