En sammenkobling af det private og virksomhed.

Midt i diskussionen om kropspositivisme, kan man finde en instagramprofil under navnet FemmeEmilie. På denne profil udstilles kroppen som den er –  i al sin form, behåring og ”fejl”. Derudover har hun for inden for et års tid sagt sit job op for derimod at starte sin egen virksomhed op via de sociale medier.

På profilen findes der både informationer omkring hendes online foredrag, men man finder også hendes personlige ytringer omkring kroppen, som hun for det ofter smider op sammen med et letpåklædt billede af sig selv. Det er interessant at kigge på Nancy Bayms begreb ”Relational Labour” ift. FemmeEmilies ageren på de sociale medier. Hvad er skelnet mellem det private og professionelle? Kan det blive for privat? Og er det virkelig virkeligheden?

For at komme med et helt konkret forskningsspørgsmål, kunne det være interessant at undersøge hvordan hun benytter de sociale medier til at opbygge sin virksomhed samt hvordan hun også bruger medierne til at kommunikere til sine følgere og skabe et miljø omkring kropspositivisme. Og hvilket effekt sker når hun blander sit private liv sammen med sin virksomhed?

Etisk korrekt undersøgelse uden adfærdsændring?

I forbindelse med vores emne omkring de sociale medier, har vi haft følgende etiske overvejelser. Inden for vores emne er det er svært, for så snart man gør folk opmærksomme på, at de bliver observeret vil de i samme sekund, med sandsynlighed, ændre adfærd. Den ændrende adfærd kan være svær at arbejde med når man arbejder med de sociale medier, for så får vi ikke det hele og sande billede med som vi har brug for, for ellers er det ikke muligt for os at vide hvad der foregår.

Spørgsmålet er så, hvordan man foretager en etisk korrekt undersøgelse af disse personer, uden at der ændres i adfærd?

Ensom uden sociale medier

I forlængelse af artiklen om ”Gør sociale medier os asociale”, vil vi kort præsentere feltet, vi har beskæftiget os med. Vi ser på hvilken effekt de sociale medier og mobiltelefonen har på måden vi er sammen på i 2017. Vi har undersøgt feltet ved at se på hvordan folk ved busstopsteder, i cafeer og alene gående i Aarhus’ gader anvender deres mobiltelefoner. I forbindelse med vores observationer har vi erfaret, at der er difference i anvendelsen af de mobile enheder alt efter hvilken lokation og kontekst der er tale om. Dog stikker det unge segment ud, som værende den primære aldersgruppe, der anvender disse enheder hyppigst i bybilledet.

Billedet illustrerer tre piger på Dokk1 der benytter hver sin smartphone. Selvom de geografisk er i samme rum, benytter de smartphonen til at være et andet sted samtidigt. Scenariet der udspillede sig var, at de to piger til venstre fandt deres telefon frem, hvorefter hende til højre efterfølgende også fandt den frem.

Situationen får os til at tænke på, hvilke signaler det sender at sidde med/uden sin mobiltelefon. For havde hende til højre ikke fundet sin smartphone frem, ville hun måske signalere, at hun er upopulær, kedelig eller ensom? Forekommer der en bekymring for at fremstilles ensom i social sammenkomst? For er dine veninder, ligesom på billedet aktive på de sociale medier, så bør du jo også være det?

Af Anne Hemmingsen og Jakob Ebbesen

Gør sociale medier os asociale?

I en verden fyldt med sociale medier mener vi at der er opstået tendens til at dette gør os asociale.

Denne påstand begrunder vi med at langt de fleste danskere vi møder i det offentlige rum såvel som privat, har deres næse dykket dybt ned i smartphonen. Vi undrer os over hvilken effekt de sociale medier har på måden vi traditionelt set har socialiseret os på. Hvorfor har vi behov for at være et andet sted en vi reelt er?

Metodebrug 

Som udgangspunkt til vores forskning, vil vi fortage os ’fluen på væggen’ observation. Formålet med observationen er at finde ud af om der eksisterer et mønster i vores brug af sociale medier/håndholdte enheder. Finder vi et mønster, vil vi følge op på dette med kvalitative metoder. Vi vil gøre dette for at skabe en indsigt i feltet. Spørgsmålene såsom, hvilket medier bruger du? Og hvad er jeres motiv for det? Vil være noget vi pt er interesserede i at undersøge.

 

Af Anne Hemmingsen & Jakob Ebbesen