Det Digitale Netværk

Dette projekt vil omhandle kompleksiteten ved netværk med afsæt og fokus på en enkel gamer, der både skaber og opretholder sit netværk igennem en række forskellige digitale medier. Her er der blandt andet tale om både Facebook, Discord, Skype og chat-muligheder i diverse spil. Samtidig med, at netværket bliver kortlagt vil der være fokus på, hvordan forskellige medier har forskellige roller i netværket. Dette vil blandt andet også blive brugt til at sammenligne og ikke mindst gå mere i dybden med, hvorfor lige netop disse medier bliver brugt.

Forskningsspørgsmål: Hvordan bruges de forskellige digitale medier til at opretholde et netværk, hvor der er mange forskellige behov der skal opfyldes og respekteres? Disse unikke behov kan eksempelvis være et ønske om at fastholde anonymitet, muligheden for at synkron kontakt eller muligheden for at kunne komme i kontakt uden at skulle tage hensyn til tid og sted.

Allerede nu har det vist sig at der er rigtig mange medier i spil, der selvom det dækker over et meget bredt område alligevel syntes at være meget begrænset. Facebook kan blive for personligt og Twitter for offentligt. De mange forskellige behov folk har, i forhold til de enkle personer i netværket, kan betyde at man skal have en konto inde på alle mulige sider. Dette kan give både fordele og ulemper med sig. Man bliver også nød til at tage højde for, at man i nogle netværk, for eksempel spil, kan møde fremmede mennesker som kan blive en del af ens netværk, men spørgsmålet bliver så om man vil uddele ens kontaktinformationer – og hvor personlige er de, selvom de måske ikke siger noget om ens virkelige identitet, men ens spiller-identitet?

Billede: En stor krusedulle med skygger. Billedet er valgt fordi netværk er forbundet på en kompleks måde, hvor en ændring ét sted i netværket hurtigt kan komme til at påvirke resten af netværket.

Kærlighed ved første swipe

Kærlighed online swipe, match, chat og date

Tinder er en kommunikationsplatform, der skaber kontakt mellem deres brugere via Facebook profiler. Hertil kan det være interessant, at undersøge følgende som; hvad gør Tinder attraktivt? samt, hvordan personers adfærd udformer sig på Tinder, og ydermere hvordan Tinder som platform faciliteter dating på en ny og legende måde.

Dette kunne vi undersøge, ved kvalitativ etnografisk feltarbejde for, at få en forståelse for den kommunikation, der foregår på Tinder. Herunder visuelt interview og deltagerobservation. Desuden bliver vores teoretiske tilgang suppleret af en autoetnografisk tilgang. Hele undersøgelsen vil være understøttet af en triangulering (Rheingold), dvs. til at sammenligne to eller flere forståelser af det samme fænomen.

Billedet er valgt, da det illustrerer grundideen bag Tinder, dvs. en chatplatform, hvor du kan finde et såkaldt match ved at ”Swipe” til højre eller venstre alt efter om du finder vedkommende på billedet tiltrækkende eller interessant.