Det Digitale Netværk

Dette projekt vil omhandle kompleksiteten ved netværk med afsæt og fokus på en enkel gamer, der både skaber og opretholder sit netværk igennem en række forskellige digitale medier. Her er der blandt andet tale om både Facebook, Discord, Skype og chat-muligheder i diverse spil. Samtidig med, at netværket bliver kortlagt vil der være fokus på, hvordan forskellige medier har forskellige roller i netværket. Dette vil blandt andet også blive brugt til at sammenligne og ikke mindst gå mere i dybden med, hvorfor lige netop disse medier bliver brugt.

Forskningsspørgsmål: Hvordan bruges de forskellige digitale medier til at opretholde et netværk, hvor der er mange forskellige behov der skal opfyldes og respekteres? Disse unikke behov kan eksempelvis være et ønske om at fastholde anonymitet, muligheden for at synkron kontakt eller muligheden for at kunne komme i kontakt uden at skulle tage hensyn til tid og sted.

Allerede nu har det vist sig at der er rigtig mange medier i spil, der selvom det dækker over et meget bredt område alligevel syntes at være meget begrænset. Facebook kan blive for personligt og Twitter for offentligt. De mange forskellige behov folk har, i forhold til de enkle personer i netværket, kan betyde at man skal have en konto inde på alle mulige sider. Dette kan give både fordele og ulemper med sig. Man bliver også nød til at tage højde for, at man i nogle netværk, for eksempel spil, kan møde fremmede mennesker som kan blive en del af ens netværk, men spørgsmålet bliver så om man vil uddele ens kontaktinformationer – og hvor personlige er de, selvom de måske ikke siger noget om ens virkelige identitet, men ens spiller-identitet?

Billede: En stor krusedulle med skygger. Billedet er valgt fordi netværk er forbundet på en kompleks måde, hvor en ændring ét sted i netværket hurtigt kan komme til at påvirke resten af netværket.

Leave a Reply