Kærlighed ved første swipe

Kærlighed online swipe, match, chat og date

Tinder er en kommunikationsplatform, der skaber kontakt mellem deres brugere via Facebook profiler. Hertil kan det være interessant, at undersøge følgende som; hvad gør Tinder attraktivt? samt, hvordan personers adfærd udformer sig på Tinder, og ydermere hvordan Tinder som platform faciliteter dating på en ny og legende måde.

Dette kunne vi undersøge, ved kvalitativ etnografisk feltarbejde for, at få en forståelse for den kommunikation, der foregår på Tinder. Herunder visuelt interview og deltagerobservation. Desuden bliver vores teoretiske tilgang suppleret af en autoetnografisk tilgang. Hele undersøgelsen vil være understøttet af en triangulering (Rheingold), dvs. til at sammenligne to eller flere forståelser af det samme fænomen.

Billedet er valgt, da det illustrerer grundideen bag Tinder, dvs. en chatplatform, hvor du kan finde et såkaldt match ved at ”Swipe” til højre eller venstre alt efter om du finder vedkommende på billedet tiltrækkende eller interessant.

Leave a Reply