Midtvejskonference på KLEO-projektet: Skolen som professionelt læringsfællesskab

På KLEO-konferencen præsenterede lærere, ledere og konsulenter erfaringer og resultater fra arbejdet med klasseledelse, brug af relationspædagogik og ledelsesmæssig forankring af udviklingsprojekterne.

Hjørnestenen i arbejdet med skoleudvikling som professionelt læringsfællesskab er faciliteringen af didaktisk refleksive dialoger om praksis. Dermed er fokus på det potentiale, der ligger i lærernes tid uden for klasserummets undervisning - tiden til fælles refleksion.

Dette er omdrejningspunktet for det arbejde, som lærere og ledere fra fem forskellige skoler på fire forskellige ungdomsuddannelser har udført i KLEO-projektet (SOSU, VUC/AVU, HF, HTX).

Hør meget mere om deres erfaringer fra projektet og om initiativer, der skal udvikle skolen som et professionelt læringsfællesskab.

Som deltager i konferencen modtog man også temanummeret 'Didaktisk opmærksomhed - kollegial refleksion' udgivet fra Kognition og pædagogik. 

MATERIALE FRA MIDTVEJSKONFERENCE

PROGRAM FRA DAGEN

 • 9:00-9:30: Morgenkaffe/registrering i Preben Hornung Stuen
 • 9:30-10:15: VELKOMMEN v/Hanne Greisen, rektor Skive College
  KLEO-projektets elementer og formål v/Lea Lund, Ph.D., Adjunkt CUDiM
 • 10:15-12:00: LÆRERE SOM FORANDRINGSSKABERE
  Oplæg og diskussion v/Lea Lund, Ph.D., Adjunkt CUDiM og Sarah Robinson, Lektor CUDiMI dette oplæg præsenteres ideen om lærere som forandringsskabere. Der gives et overblik over den engelske term "teacher agency", og det illustreres, hvordan dette kan forstås i en dansk uddannelsessammenhæng. At anskue lærere som forandringsskabere har særligt betydning, når ledere vil transformere skolen til et professionelt læringsfællesskab.
 • 12:00-13:00: Frokost
 • 13:10-14:45: AT SKABE PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER - SET FRA ET LEDELSES- OG KONSULENTPERSPEKTIV
  Oplæg v/KLEO-ledere og KLEO-konsulenterI dette oplæg præsenteres:
  ”Fordele ved at bedrive aktionsinspirerede projekter”.
  ”Udfordringer ved at bedrive aktionsinspirerede projekter”.
  ”Eksempler fra vores skoler – sådan har vi gjort”
 • 14:45-15:00: Kaffepause
 • 15:00-15:45: Caféborde oplæg om lærernes aktionserfaringer
  Caféborde med stående oplægsholdere og tilhørere samt spørgsmål ved bordene.
  KLEO-lærere og KLEO-ledere holder små 2-5 minutters oplæg om deres aktioner og herefter er der dialog med tilhørere. Oplæggene omhandler blandt andet: Klasserumsledelse, aktivitet og engagement i undervisningen, højnelse af elevers refleksionsevne, opmærksomhed på stille elever. Lederne vil bl.a. tale om brugen af KURS – den relationspædagogiske lærerprofil som samtaleværktøj og observation som metode til kollegial sparring i GRUS-regi.
 • 15:45-16:00: FÆLLES PLENUM DIALOG OG AFRUNDING
  v/Lea Lund, Ph.D., Adjunkt CUDiM