Velkommen til KLEO-projektet

Publikationer

KLEo-antologi - download

KLEo-rapport - download

KLEo-konference

Oplægs slides fra konferencen

Klasseledelse og erfaringsopsamling

KLEO-projektet undersøger KlasseLedelse og ErfaringsOpsamling i ungdomsuddannelserne, hvor projekts formål kort sagt er at udvikle bedre lærerkompetencer inden for ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland.

Projektet består af følgende tre elementer:

  • Udvikling på lærerniveau, der giver lærere i ungdomsuddannelser bedre muligheder for at motivere og fastholde deres elever. Det skal ske ved i teams at arbejde med læreres bevidsthed om deres egen klasseledelse og relationskompetencer, der er to af de væsentligste elementer for at elever bliver motiverede
  • Udbygge og kvalificere den danske viden om og erfaring med QTI-værktøjet (questionnaire on teacher interaction) i en ungdomsuddannelseskontekst, hvor QTI-værktøjet bør anvendes som et samtaleværktøj i dialogen om og udviklingen af den pædagogiske og didaktiske relation mellem den enkelte lærer og dennes elever
  • Udvikling og opsamling af erfaringer omkring ledelsens rolle i forbindelse med at lede og motivere lærere i organisationer under forandringer. Forskningen (Fullan og Marzano et al) viser, at individuel kompetenceudvikling skal understøttes ledelsesmæssigt og organisatorisk, hvis den skal have potentiale til at drive egentlig skoleudvikling. Skoleudvikling kræver aktiv ledelsesinvolvering og opbakning, men hvordan?

Efteruddannelse

På siden finder du mere information om de læringsområder, som KLEO-konsulenterne, -ledere og -lærere skal igennem under deres uddannelse. Disse områder inkluderer viden om aktionsforskningklasseledelseQTI-evalueringrelationer og elever samt uddannelseskendskab.

Undervejs i efteruddannelsen skal både ledere, konsulenter samt lærere producere bidrag til bloggen, hvilket udgør besvarelsen på stillede opgaver under uddannelsesforløbet. Der vil herunder være en opdeling mellem lederbidrag, konsulentbidrag på de stillede opgaver, da disse kan variere til den enkelte gruppe.

Erfaringer

Hør rektor Hanne Greisen på Skive College fortæller om skolens erfaringer med at benytte feedbackkoncepterne til MUS og GRUS: