Aktionsrunder

Der udføres tre aktioner på hver skole af hver KLEO-lærer med support fra en KLEO-konsulent, og KLEO-leder indgår i dele af processen.

Se en detaljeret guide til aktionscirklens faser her og læs her om rollefordelingen.

Under hver aktionsrunde skal lærerne i samarbejde med konsulenterne arbejde med deres aktionsplan, aktionsobservation hvor leder og konsulent udfylder aktionsevaluering, to forskellige steder i processen, som illustreret nedenfor.

Hver aktionsrunde følger aktionslæringstilgangen, som består af aktionscirklens seks faser:

 

 

Aktionsrundernes temaer:
 1.  Aktion: Klasseledelse og relationspædagogik. Aktionsrunden har fokus på lærerens egen professionelle klasseledelse og relationspædagogiske ageren.
  • Læreradfærdsmodellen MITB (teacher circle)
  • Brugen af QTI
 2. Aktion: Relationskompetence og blik for elevstemmer.  Aktionsrunden har fokus på lærerens professionelle relationskompetence og blik for elevstemmer.
  • Professionel relationskompetence – Anne Linders tilgang (ICDP).
  • Elevstemmer – Mette Boies tilgang
 3. Aktion: Selvvalgt tema  med afsæt i de to tidligere aktionsrunder.  Selvvalgt tema for den aktuelle aktionsrunde planlægges med afsæt i de to tidligere aktionsforløb.
  • Den didaktiske samtale – at lære af sin egen praksis
  • Aktionslæring og udviklingsarbejder / genvinsten ved at observere og at samtale herom.
  • Processen/ evaluering og læring via aktionerne, KLEO-lærere og KLEO-konsulenter arbejder sammen om at formulere og illustrere værdien og udbytte af processen indtil videre for hele lærerkollegiet.
TRE PÆDAGOGISKE DAGE

Temaet for den pædagogiske formiddag og den efterfølgende workshop-eftermiddage har samme fokus, hvor workshoppen kan bygge videre på den pædagogiske formiddag. Temaerne går igen fra aktion I, II, og III:

Lærerne skal nu arbejde videre med at diagnosticere deres eget klasserum, finde frem til punkter de ønsker at studere – jf. aktionslæringscirklen – i deres egen undervisning indenfor felterne I, II, III.