Aktionsobservation

Hver KLEO-lærer udfører hvert semester én aktion og i alt i forløbet tre aktioner på hver skole af hver KLEO-lærer med support fra en KLEO-konsulent, og i forbindelse med hver aktion er der tilknyttet en observation af lærerens undervisning i relation til dennes aktion. Læreren skal bestemme hvad fokus er for observationen, når leder og konsulent (på forkellige dage) kommer på besøg i undervisningen.

Her kan du downloade den fulde observationsguide. Den er brugbar både for KLEO-lærer og KLEO-leder og KLEO-konsulent.

Print evt. denne ud og brug den som guide, før under og efter din observation.

Dette observationsfokus kan du se på guidens fokus ark 1. Du kan evt. printe guiden ud og evt. udfylde arkene i hånden, mens du arbejder med at udtænke dit observationsfokus: Hvad er det du gerne vil have at den der kommer på besøg i din undervisning lægger særligt vægt på?

Når du har arbejdet med denne i papirform, skal du svare på spørgsmålene digitalt i dette LINK som du også finder forklaret i fokus ark 1 i observationsguiden.

Dette skal du gøre for, at din KLEO-konsulent og KLEO-leder kan se, hvad det er du arbejder med i din aktion i din undervisning inden de skal ind og observere din undervisning og inden I skal tale sammen om observationen og din aktion.