Pædagogiske dage

Fra foråret 2018 starter oplæring af KLEO-lærere på Skive College. Efter denne første prøveperiode er der erfaringsopsamling for KLEO-konsulenter og KLEO-ledere på CUDIM i april 2018. Og her vil KLEO-konsulenterne og KLEO-leder på Skive College i samarbejde med CUDIM-medarbejdere vurdere, hvorledes der er behov for flere mødegange end de planlagte besøg i klasserne og den ene planlagte halve pædagogiske dag og halve workshop-eftermiddag med hensyn til at give KLEO-skolernes lærere den optimale indsigt i de tre læringsområder. De vil ligeledes vurdere nytten af den tildelte litteratur og materialer til brug til workshops på de nye skoler.

Hvert semester startes der op med en halv pædagogisk dag for lærerkollegiet (mindst 20 lærere) afholdt kl. 9-12 – af to KLEO-konsulenter efterfulgt af en workshop-eftermiddag kl. 13-17 – med de otte KLEO-lærere.

 • ½ pædagogisk dag for lærerkollegiet (20 lærere) placeres i august i efterårssemester, i januar i forårssemesteret.
 • ½ dags workshop for KLEO-lærere (8 lærere på hver skole) placeres samme dag om eftermiddagen, i forlængelse af den pædagogiske dag.
 • På Workshoppen igangsættes lærernes refleksioner over en aktion de vil arbejde med i deres klasser.
 • På workshoppen præsenteres lærerne for observationsguiden og særligt fokus ark 1 som skal besvares på KLEO-platformen under ‘aktionsrunder’ observation på KLEO-platformen, hvorefter KLEO-leder og KLEO-konsulent automatisk får lærerens besvarelse i mail in-box.

Datoer for pædagogiske dage efteråret 2018:

Skive College: Den 13.8 2018
AVU Randers: Den 7.8 2018
Grenaa Gymnasium: Den 3.9 2018
SOSU-Herning: Den 21.8 2018
Silkeborg 360 College: Den 9.8 2018

Datoer for pædagogiske dage foråret 2019:

Skive College: 9. januar 2019
VUC Randers, AVU: 5. februar 2019
Grenaa Gymnasium: 31. januar 2019
SOSU Herning: 29. januar 2019
360 College Silkeborg: 23. januar 2019

 

Tre temaer på de pædagogiske formiddage: I, II, III (KLEO-konsulenterne planlægger og udfører)

Herunder er et bud på en opbygning af de tre pædagogiske dage i hele forløbet. Det kan vise sig at være hensigtsmæssige at ændre opbygningen i fald den enkelte skole eller de deltagende lærere ønsker at arbejde med det i en anden rækkefølge. Dette aftaler KLEO-konsulenterne med KLEO-lederne på de enkelte skoler.

Tre af de fem læringsområder som KLEO-konsulenterne og KLEO-lederne har været igennem, på de fem mødegange, omsættes nu til i alt tre pædagogiske dage for KLEO-skolernes deltagende lærere i første omgang på Handelsgymnasiet Skive (HS). Temaerne kaldes: I, II, III

 

I. Klasseledelse og relationer (MITB + QTI) – halv pædagogisk dag fra kl. 9 – 12

 • MITB (teacher circle)
 • QTI

II. Professionel relationskompetence (ICDP) og elevstemmer – halv pædagogisk dag fra kl. 9 – 12

 • Professionel relationskompetence Anne Linders tilgang (ICDP).
 • Elevstemmer Mette Boies tilgang

III. Den didaktiske samtale – at lære af sin egen praksis – halv pædagogisk dag fra kl. 9 – 12

 • Aktionslæring og udviklingsarbejder.
 • Observationsteknikker og guides til at samtale herom – Mette Boies didaktiske samtale.
 • Hvad har vi lært? Sådan har vi gjort i KLEO-projektet indtil nu.