Roller og opgavefordeling

Kleo-konsulenterne er tilknyttet KLEO-lærere som sparringspartner

To KLEO-konsulenter er tilknyttet hver skole:

SOSU-Herning: Morten Høgh og Susanne Harkjær Møller.
Silkeborg Business College 360: Jesper Dahlgaard og Søren Husted Pedersen.
Randers HF & VUC, AVU: Hanne Andreassen og Søren Husted Pedersen.
Grenaa Gymnasium: HF: Christina Oehlenschläger Stoltze og Mette Boie.
Skive College: Alle KLEO-konsulenter er tilknyttet to lærere hver på Skive College.

Herunder finder du de forskellige deltageres opgaver beskrevet i følgende kronologi:

 • KLEO-lærerne
 • KLEO-konsulenterne
 • KLEO-lederne

Se overbliksark over efterårsemesteret 2019 her

Projektet kører efter aktionslæringens cirkler beskrevet illustrativt her.

Se processen med tidspunkter indsat her

KLEO-lærernes opgaver ude på KLEO-skolerne

 

Herunder kaldes de deltagende KLEO-skolers otte lærere blot ’lærere’.

 • Læreren deltager hvert semester i en pædagogisk formiddag og en workshop-eftermiddag afholdt af to KLEO-konsulenter.
 • Læreren skal foretage tre forskellige aktioner i egen undervisning – en i hvert semester.
 • Læreren udformer og indtaster hvert semester en aktionsplan via linket i dokumentet (find aktionsplan her)
 • Læreren udformer og indtaster hvert semester et observationsfokus via linket i dokumentet (find aktionsobservation her).
 • Læreren bliver hvert semester observeret af en KLEO-konsulent, som per automatik modtager lærerens udfyldte aktionsplan og observationsfokus i sin mailbox forinden besøget i klassen/observationen.
 • Læreren har hvert semester en samtale med den KLEO-konsulent, som netop har observeret hans/hendes undervisning.
 • Læreren bliver hvert semester observeret af en KLEO-leder som per automatik modtager lærerens udfyldte aktionsplan og observationsfokus i sin mailbox forinden besøget i klassen/observationen.
 • Læreren har hvert semester en samtale med den KLEO-leder, som netop har observeret hans/hendes undervisning.
 • Læreren får hvert semester en QTI-evaluering tilsendt per mail (på de skoler hvor det giver mening), og en feedbacksamtale med en KLEO-konsulent som netop har observeret lærerens undervisning.

 

KLEO-konsulenternes opgaver ude på KLEO-skolerne
 • KLEO-konsulent står for at afholde en pædagogiske formiddag og en workshop-eftermiddag dels på HS og på en af de nye skoler, hvert semester.
 • KLEO- konsulent observerer hvert semester to læreres undervisning mindst én lektion.
 • KLEO- konsulent læser hver af de to læreres aktionsplan som konsulenten per automatik modtager i sin mailbox når læreren har besvaret den digitalt, og forud for observationen læser KLEO- konsulenten lærerens observations fokus, som konsulenten også per automatik modtager i sin mailbox når læreren har besvaret den digitalt.
 • Umiddelbart efter observationen foretager KLEO-konsulent og lærer en didaktisk samtale, ud fra observationsguidens fokus ark 3 (benyt observationsguidens sidste fase ‘efter handling’) og udfylder sammen aktionsevalueringen digitalt.
 • KLEO- konsulent har en samtale med den lærer, som han/hun netop har observeret. og giver feedback på lærerens QTI-evaluering (som kun læreren modtager per mail) i fald det har givet mening af foretage en QTI-evaluering på den pågældende uddannelsesinstitution.

 

KLEO-ledernes opgaver ude på KLEO-skolerne
 • KLEO-leder deltager hvert semester i den pædagogiske dag afholdt af en KLEO-konsulent.
 • KLEO-leder observerer hvert semester sin egne otte KLEO-læreres undervisning mindst én lektion.
 • KLEO-leder læser hver enkelt læreres aktionsplan. Per automatik modtager lederen lærerens udfyldte aktionsplan og observationsfokus i sin mailbox forinden besøget i klassen/observationen, som lederen læser inden observationsbesøget.
 • Umiddelbart efter observationen foretager KLEO-leder  og lærer en didaktisk samtale, ud fra observationsguidens fokusark 3 (benyt observationsguidens sidste fase ‘efter handling’).
 • KLEO-leder har desuden en samlet evaluerende samtale med hele KLEO-lærerteamet hvert semester i starten af april måned (forår) og slutningen af oktober (efterår), hvor lederen derefter besvarer aktionsevalueringen digitalt digitalt.

 

Generelt om aktionsopgaven og observationsopgaven for alle tre KLEO-deltager typer
 • Hver KLEO-lærer laver en aktionsplan (1, 2, 3 i forløbet) og indtaster dette digitalt via linket i dokumentet (find aktionsplan her)
 • Hver KLEO-lærer udfylder aktionsobservationen dvs. fokusark 1 under ‘observationsguiden’ og indtaster dette digitalt via linket i dokumentet (find aktionsobservation her).
 • KLEO-konsulenten og KLEO-lederen observerer KLEO- læreren ud fra de fokuspunker, læreren har skrevet i sit fokusark 1som er at finde på KLEO-platformen (find aktionsobservation her). Leder og konsulent får automatisk i in-boxen tilsendt lærerens udfyldte aktionobservationsfokus.
 • Observationen foregår i marts måned i forårssemesteret og i september i efterårssemesteret fordi der er erfaringsopsamlingsseminar i arpil og oktober måned på CUDIM.
 • Umiddelbart efter observationen foretager KLEO-konsulent og lærer en didaktisk samtale, ud fra observationsguidens fokus ark 3 og udfylder sammen aktionsevalueringen aktionsevalueringen digitalt.