Analyse af kommunikationsmiljøet på Facebook blandt socialt udsatte i gruppen “Jobcenterets Ofre”

Vores projekt omhandler en analyse af kommunikationsmiljøet der finder sted i gruppen “Jobcentrets ofre”. Jobcenterets Ofre er, en gruppe hvor socialt udsatte mødes online og hjælper, støtter og rådgiver hinanden. Vi vil undersøge kommunikationen samt tilstedeværelsen i gruppen, for at finde ud af hvorfor gruppen har eksistens og hvorfor medlemmerne i gruppen anvender gruppen samt hvad medlemmerne får ud af dette. Vi vil her tage udgangspunkt i relevant teori om community-dannelse (Herunder Kozinets, Baym), Medium theory og en grundig retorisk analyse, som yderligere skal være belæg for vores teoretiske påstande. Analysen af Facebook som medie vil tage udgangspunkt i Linaa og Tække teksten. Der vil i opgaven selvfølgelig også blive lagt vægt på etiske overvejelser.

Forskningsspørgsmål
Hvordan er grupper på Facebook, helt specifikt “Jobcentrets Ofre”, et udtryk for community-dannelse?  

Hvad er vi kommet på sporet af?
Vores aktuelle fremgangsmåde har bestået meget af observationer, da vi stadig er ved at få klargjort og aftalt interviews med medlemmer og administratorer af gruppen.

Igennem vores observationer har vi fundet ud af, at gruppen bærer præg af et stort sammenhold mellem medlemmerne af gruppen. Delingen af historier på Facebook-siden bliver brugt til debat, hjælp og gode råd. Især vores teoretiske overvejelser om shared resources og support i sammenhæng med communities er blevet tydeliggjort.

2 thoughts on “Analyse af kommunikationsmiljøet på Facebook blandt socialt udsatte i gruppen “Jobcenterets Ofre””

 1. Hej med jer

  Det lyder som et super spændende hjørne af internettet I har valgt at undersøge. Jeres foreløbige valg af teori virker relevant og velovervejet.

  Noget I kunne tænke over i den forbindelse er hvordan det at fællesskabet eksisterer på et socialt netværk som Facebook påvirker fællesskabet? Betyder det at medlemmerne kommunikerer med en profil der er direkte knyttet til deres faktiske identitet noget for hvad de deler sammenlignet med hvad de ville dele på et anonymt medie?

  Af Bejamin og Morten.

 2. Hej 🙂
  Spændende case om communities.
  Det kunne måske være relevant at kigge nærmere på rammerne for denne side.
  Hvad er mulighederne for kommunikation? Hvad er begrænsningerne? Kan alle blive en del af miljøet, eller kræver det en speciel adgang? Er der nogle der administrerer siden og retningslinjer for kommunikationen?
  Disse overvejelser kan måske hjælpe til at klarlægge nogle af de bagvedliggende strukturer for kommunikationen på siden.

  Mvh, gruppe 4.1 (Mads og Maj)

Leave a Reply