Litteraturreview: transmedia storytelling

I dette indlæg vil vi lave et mindre litteraturreview over emnet transmedia storytelling. Vi har fundet fem tekster som vi finder relevante at behandle i denne sammenhæng. De fem tekster dækker forskellige aspekter af emnet. Herefter følger en kort præsentation af de forskellige tekster og deres indhold.

Harry Potter som transmedia storytelling: franchise, fantasy og fans

Af Anne Marit Waade & Claus Toft-Nielsen i Medieanalyse, pp 60-82. – 2015. Link til artikel.

Artiklen beskæftiger sig med hvordan vi kan forstå store film og serie succeser og deres popularitet. Den behandler hvordan vi kan analysere den ‘hype’ og kultur der skabes omkring fænomener så som Game of Thrones, Ringenes Herre eller Walking Dead. Det undersøges hvordan omtale og indhold omkring serierne produceres og deles på forskellige medier og hvordan dette er med til at skabe en større, samlet fortælling. For at undersøge dette behandler artiklen tre aspekter af seriernes popularitet; 1) Tværmediale tekster, 2) markedsføring og branding af serierne, 3) seriekultur og fanaktiviteter. Udfra dette dannes der en analysemodel som appliceres på Harry Potter universet. Artiklen giver således en række gode eksempler på transmedia storytelling samt et bud på hvordan en konkret analyse kan se ud.

Racial/ethnic identity, community-oriented media initiatives, and transmedia storytelling

af Srividya Ramasubramanian, 2014, s. 333-342. Link til artikel.

I artiklen beskrives det, hvordan etniske minoriteter aktivt forsøger at ændre og udfordre brugen af traditionelle mainstream medier. Artiklens forfatter, Srividya Ramasubramanian, beretter om, hvordan etniske minoriteter kan bruge transmedia storytelling projekter til at skabe et inkluderende og deltagende rum, hvor der er plads til nye og alternative former for storytelling. Ramasubramanian understreger hendes pointer ved at inddrage aktuelle eksempler fra den tv-serien East Los High og kunstprojektet Question Bridge.

Young Children’s Positive and Negative Parasocial Relationships with Media Characters.

Af Nancy Jennings & Meryl Alper, (2016). Link til artikel.

Artiklen undersøger hvordan børns relation til karakterer som optræder på medier, styrkes og skabes. Artiklen er relevant, da den påpeger nødvendigheden for at undersøge effekten af at børn møder disse karakterer på mange platforme. Hvilken betydning har denne transmediale kontakt mellem barn og karakter, for den parasociale forbindelse. Er den transmediale tilstedeværelse for disse karakterer med til at styrke eller svække børns parasociale forbindelse til dem?

Transmedia Storytelling in Education

Af Oto Dudacek. Procedia – Social and Behavioral Sciences 197 ( 2015 ) s. 694 – 696. Link til artikel.

Denne artikel undersøger hvordan undervisningssituationer kan gøres mere effektive, og i denne sammenhæng hvordan transmedia storytelling i stigende grad bliver benyttet til at forstærke de studerendes engagement i undervisningsemnerne. De fleste mennesker har i dag adgang til mange forskellige medier, som dagligt benyttes på mange forskellige måder. Ved at benytte forskellige medier til at fortælle en historie samt trække paralleller til et fiktivt univers, kan man forsøge at gøre undervisning mere underholdende samt opfordre til en højere grad af aktiv deltagelse, hvilket skaber et niveau af læring i praksis, samt udfordrer de studerende til at forholde sig til forskellige mediers muligheder og betydninger.

Transmedia narrative and cognitive perception of TVE’s drama series El Ministerio del Tiempo.

Af Castillio Sanches & Galan E, (2016). Link til artikel.

Denne artikel undersøger hvordan en bestemt tv serie forsøger at skabe større identifikation mellem karaktererne og seerne, ved at bruge transmedia storytelling som diverse sociale medier og multimedie ressourcer. Undersøgelsens fremgangsmåde er interviews med seere, og artiklen konkluderer at seriens brug af en transmedial tilstedeværelse øger identifikation niveauet for seerne. Ligeledes påpeger artiklen at transmedia storytelling skaber en udvidet relation mellem serien og seere, end den lejlighedsvise som kommer af at se serien ugentligt.

Af gruppe 4.

Leave a Reply