Kommunikationsmønstre på Twitch

Projektidé: Streamers på Twitch

Vores projektidé omhandler hvordan, at streamers kommunikerer med deres brugere. Dette gør de gennem forskellige kommunikationsmønstre, som vil være illustreret og argumenteret for i følgende indlæg.

Vores argumentation belyses ud fra, Jon Hoems, 9 ideelle kommunikationsmønstre, som fremstilles i teksten “Openness in Communication” fra 2006. Hoems matrice er en udvidet udgave af Bordewijk og Kaams model. Udvidelsen af modellen ligger i, at Hoem har opgraderet modellens funktionaliteter og tilpasset den til web 2.0. Dermed indbefatter modellen, modsat den oprindelige, også mange-til-mange interaktion og kommunikation mellem et stort netværk.

Den horisontale akse i ovenstående model dækker over hvem der initierer kommunikationen. Den vertikale akse beskriver hvornår, hvad og hvordan kan indholdet tilgås.

 

Informationscentret

Alle og enhver udefrakommende på websitet kan tilgå det enkelte livestream-session, som er informationscentret i denne undersøgelse. Brugeren har således mulighed for, at kommentere på livestreamets indhold, samt indgå i dialog med personen der streamer. Vi vil i følgene analyse komme ind på kommunikationsmønstrene: Transmission, Registrering, Konversation/dialog, Kommentering og Syndikation.

 

Transmission

Når en streamer går live starter produktionen af information til brugerne. Da det er en live transmission har brugerne ikke mulighed for, at bestemme hvordan og hvornår informationen skal distribueres. Dette er kun op til selve streameren. Derfor skal brugeren selv sørge for, at være til stede på det rette tidspunkt for at få informationen fra informationscentret.  

 

Registrering

Der en registrering på streamerens kanal i form af “view counts”. Når brugere går ind og ser et stream, stiger det samlede antal views, der ser simultant på videoen. Twitch bruger dette antal til at fx placere en live streamer i deres featured liste, og forslag til folk der er online på mediet. For selve streameren er registreringen af denne data også vigtig da deres antal views afgør deres kanals vigtighed og appeal til virksomheder om at lave sponsoraftaler med dem.

 

Konversation

Et andet kommunikationsmønster er konversation mellem streamer og brugerne. Dette kommunikationsmønster varierer mellem de forskellige streamers. De streamere, som har mindre aktivitet i deres chat kommenterer som regel direkte til spørgsmål i chatten. Derimod har større streamers en dialog med deres brugere, hvis de donere et bestemt beløb, hvortil de kan stille et spørgsmål til streameren. Herefter svarer streameren på spørgsmålet, hvilket skaber dialogen mellem streameren og brugerne.  

 

Syndikering

Der forekommer syndikationen på en streamkanal, når brugerne optager dele af det igangværende stream og derefter deler det på andre platforme, såsom reddit, eller Youtube.