Den nye skole: Uddannelsesmuligheder med autodidaktik

Ordet autodidakt stammer fra det gamle Grækenland og betyder i sin bedste oversættelse “selvlært”. I daglig tale anvendes begrebet om personer der uden hjælp fra lærere har tilegnet sig stor viden og erfaring inden for et bestemt område.

Alle der læser ovenstående kan nok genkende dele af sætningen fra sig selv – for var der ikke dengang, hvor ens lærer simpelthen var for kringlet til at kunne “belære” en om i et givent emne, og internettet i stedet trådte til? Jo det var der nok.

Hvad nu hvis internettet efterhånden er blevet så propfuldt af måder at lære på, at den “gamle skole” ikke længere er tilstrækkelig? Ja, så er det godt at den “nye skole” altid står til rådighed, ja 24 timer i døgnet.

Vi lærer alle forskelligt. Det er en kendsgerning på linje med at græsset er grønt og himlen er blå. Det afgørende spørgsmål er dog, hvad der gør den så store foreskel? Det ønsker vi i hvertfald at undersøge. En sådan undersøgelse vil fokusere på den gamle og den nye skoles kommunikation. Deres forskelle og ligheder og på baggrund heraf, vil vi nok kunne give et kvalificeret svar på ovenstående spørgsmål.