Hvad sker der med lærerrollen, når entreprenørskab indarbejdes i undervisning og/eller man laver hele entreprenørskabs-/innovationsforløb?

Næst sidste cirkelrefleksionsøvelse på E3U5. maj.2017. Gruppe 4 –AP Lærerrollen i entreprenørskab undervisning er måde at udøve undervisning hvor man