Litteratur

Seminar 1

Blenker et al (2011): The questions we care about: paradigms and progressions in entrepreneurship education. Industry and Higher Education. Vol 25, Issue 6, pp. 417 – 427

Moberg, K., Rasmussen, A. & Rasmussen, C. R. (2015): Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse – perspektiver på mål, undervisning og evaluering. Odense, Fonden for Entreprenørskab.

Moltke, H. V. & A. Molly (2009): Spørgsmålstyper og spørgeteknik. I: Moltke, H. V. & A. Molly (Red.): Systemisk coaching. En grundbog (s. 115-137). Viborg: Dansk Psykologisk Forlag.

Sarasvathy, S. D. (2001) What Makes Entrepreneurs Entrepreneurial. Harvard Business Review, vol. 21, 1-9.

Ruef, M 2002. Strong ties, weak ties and islands: structural and cultural predictors of organizational innovation. Industrial and Corporate Change, vol. 11, 3, 427-449. (Supplerende).

Seminar 2

Tanggaard, Lene (2009): Kreativitet skal læres! Når talent bliver til innovation. [04.09.2017]

Amabile, T. M. (2012): Componential Theory of Creativity. Lokaliseret [18.01.2017].

Onarheim, Balder (2015). 3 Tools to Become more Creative. Lokaliseret [18.01.2017] på Youtube.

Kelley, D. & Kelley T. (2012) in Harvard Business Review (December 2012 Issue). Reclaim Your Creative Confidence. Lokaliseret [18.01.2017].

Kelley, D. (2012). How to Build Your Creative Confidence. Lokaliseret [18.01.2017] på TedTalks.

Kelley, D. & Kelley T. (2013). Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All. USA: Harper Collins Publishers. (Supplerende). 

Seminar 3

Rasmussen, A. og Moberg, K (2015): Taksonomi i entreprenørskabsuddannelse, FFE-YE 2015. [19.01.17]

Rasmussen, A og Fritzner, A (2015): Fra drøm til virkelighed, FFE-YE 2015 [19.01.17]

Mølgaard, J.K. (?) Lærerstreger. Ikast Brande Kommune, skoleafdelingen. [03.03.17]

Video oplæg om Taksonomi i entreprenørskabsuddannelse, FFE-YE og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier [30.03.17]

Seminar 4

Hannon, P D 2013. Letter from Academia: Why is the Entrepreneurial University Important? Journal of Innovation Management, vol. 1, 2, 10-17.