Modul 3

Synopsis

Modul 3 er den afsluttende opgave, hvori du samler alle trådene fra dit didaktiske udviklingsprojekt. Opgaven falder i to dele:

Mundtlig præsentation af løsningen på din udfordring: Det vil typisk være et undervisningsdesign af en eller anden længde (alt fra få timer til forløb over ½ år eller mere) Du må meget gerne inddrage teori der, hvor det kan styrke din argumentation, men hovedformålet er ikke at vise, at du behersker teori eller har gjort dig en masse spændende refleksioner – det er et formidle et undervisningsdesign eller lign., der skaber entreprenøriel læring for en nærmere afgrænset målgruppe.

Præsentationen skal indeholde en form for prototype i meget bred forstand. Det kan være en lille video, en processkitse for et undervisningsforløb osv. Det vigtige er, at du på en eller anden måde konkretiserer dit koncept.

Længden af oplægget og andre praktiske dessiner kommer senere.

Skriftlig læringslog: Her forventes en kondenseret beskrivelse af de refleksioner, du har gjort dig undervejs, og den affødte læring. Kilderne kan være mange: teoretiske oplæg fra underviserne, øvelser fra seminarerne, det praktiske arbejde med din udfordring, cirkelrefleksionsøvelserne m.m.
Længde: 2-3 normalsider

Læringsloggen publiceres på bloggen senest kl. 12:00 d. 27/3-17