Modul 2

Undervisningsdesign

Baggrund og afsæt for refleksion:

Med afsæt i undersøgelser (fra modul 0 og 1) af:

  • udfordringer (hvilke udfordringer ser jeg som lærer/underviser på dette niveau og i min praksis)
  • feltet (hvem, hvad, hvordan og hvornår)

stiller vi på modul 2 skarpt på mulighedsrum og kreative værktøjer.

Modulopgave 2 bliver indledningen til en synopsis, du kommer til at arbejde med frem til din endelige præsentation/prototype på seminar 4.  Modulopgave 2 består af to dele:

Del 1:
Du skal i kondenseret form (max 1 side) sammenfatte og præcisere, hvad din undersøgelse går ud på og forklare, hvordan du vil fortsætte med arbejdet fra nu frem til seminar 3.

Relevante hjælpespørgsmål:

  • Hvad er min udfordring?
  • Hvem er målgruppen for mit feltstudie og for min udfordring?
  • Hvordan ser andre i organisationen på min udfordring?
  • Hvordan har udfordringen ændret sig?

Del 2:
Med afsæt i seminar 2 skal du sætte kreative værktøjer i spil – vælge to værktøjer/greb/praksisser (fra seminar 2) – og afprøve dem i egen praksis.

Synopsen skal afleveres til godkendelse hos din læringsgruppeleder inden seminar 3, dvs. inden d. 10. marts 2016 kl. 12.00. Publiceres herefter som blogindlæg.