Modul 1

Feltarbejde

Denne opgave er 3-delt

  1. Foregår på seminar 1, hvor du får redskaber til og begynder planlægningen af, hvordan du vil undersøge/foretage din dataindsamling.
  2. Du skal foretage en feltundersøgelse på din skole/uddannelsesinstitution ved at tale med din/dine interessenter. Du bruger Karl Tomms spørgsmålstyper til at spørge ind til dine interessenter oplevelser. Og du bruger Empathy Map til at komme ”rundt” om personen.
  3. Du bearbejder dine data fra indsamlingen og fokuserer på, hvilke forandringer de nye data skaber i dit projekt. Du skal lave en visuel præsentation af din bearbejdning, hvor du har fokus på de forandringer, som samtalerne har givet til dit projekt/din forståelse af din udfordring.

Præsentationen publiceres på bloggen senest mandag d. 20. februar kl. 12.00.
Der er mulighed for vejledning i læringsgruppen mellem seminar 1 og 2, datoen aftales i læringsgruppen.