Seminar 3

Taksonomi for entreprenørskab

Program for onsdag 15/3-17

Ankomst: 9:30

  • Oplæg om ”Kompetencer i entreprenøriel læring”
  • Øvelse omkring didaktik og lærerroller
  • Eksempler på undervisnings med inddragelse af Taksonomien fra hverdagen
  • Frokost
  • Øvelse omkring læringsmål, progression og evaluering

Afgang: 16:30