Seminar 4

Præsentation, forfining og forankring

Det er udgangspunktet, at alle deltagere møder op med en 80 % færdig præsentation af den løsning, som de har arbejdet på gennem forløbet, som gerne helt eller delvist skal afhjælpe det problem/den udfordring, som de i begyndelsen af forløbet dokumenterede er til stede i deres undervisning og evt. bredere på hele/dele af deres uddannelsesinstitution.

Et helt særligt kendetegn ved dette seminar er, at deltagernes ledere inviteres til at deltage i en del af seminaret med henblik på, at de får indblik i deltagernes læring, og at de sammen med deltagerne kan tage de allerførste skridt i retning af praktisk at forankre den udviklede løsning, så den kan blive bæredygtig.

Program for torsdag d. 30/3-17

Ankomst kl. 16:00

 • Velkomst og introduktion til seminaret
 • Gæsteoplæg med fokus på at forankre nyskabelser i organisationer samt efterfølgende bearbejdning
 • Middag
 • Mere fokus på projektets fremtid og marked, hvor det er muligt at se og høre om projekter på de andre niveauer

Program for fredag d. 31/3-17

 • Finjustering af præsentationer samt mundtlig evaluering af forløbet
 • Præsentationer i læringsgrupper
 • Frokost
 • Fortsat præsentationer i læringsgrupper
 • Kaffe
 • Plenum- og gruppediskussioner vedr. “den entreprenørielle skole”
 • Afrunding i læringsgrupperne samt farvel og på gensyn

Afslutning kl. 15:00