Modul 0

Din udfordring

Beskrivelse af din udfordring med innovation og entreprenørskab i UNDERVISNINGEN – det handler om at udvikle UNDERVISNING

På forhånd og som indledning til seminar 1 vil vi gerne bede dig gøre nogle overvejelser om det projekt, du vil arbejde med gennem forløbet. Du skal ikke uploade eller aflevere disse overvejelser, blot medbringe dem i et passende digitalt format, f.eks. et word-dokument. Som det fremgår af overskriften er det vigtigt, at projektet tager udgangspunkt i din undervisning eller andre formidlingsaktiviteter.

På dette stadium er det desuden rigtig vigtigt, at du forsøger at undgå at tænke i løsninger – det vigtige er at beskrive og forstå den nuværende undervisningssituation.

 • Overskrift: Giv din udfordring med innovation og entreprenørskab i UNDERVISNINGEN en foreløbig arbejdstitel – den skal være beskrivende – det kreative kommer senere.
 • Undervisningsrum: Hvor udspiller denne udfordring sig – eller hvor skal den udspille sig? Tænk i både fysiske og virtuelle undervisningsrum.
 • Aktører
  • Målgruppe (elever/studerende)
  • Partnere (andre lærere/undervisere, ledelse, eksterne partnere etc.)
 • Nuværende undervisningspraksis: Hvad gør du og de andre aktører i dag? Medtag både hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig tænkning og handlen. Prøv at beskrive aktørernes tænkning og handlen så konkret som muligt, som hvis du optog en video.
 • Bagvedliggende begrundelse: Prøv at argumentere for den nuværende praksis – hvorfor gør du/I, som I gør nu? Det kan f.eks. være pædagogiske, didaktiske, organisatoriske og/eller praktiske begrundelser.
 • Redskaber: Hvilke metoder, teknikker, redskaber, værktøjer, teknologier etc. benyttes i øjeblikket?
 • Udfordring: Uddyb (i forhold til overskriften), hvori udfordringen/problemet består.

Præsentation af undervisere

Der er 4 faste undervisere tilknyttet dette efteruddannelsesforløb, de præsenterer sig selv nedenfor.