Gruppe3, Kreativitet – Cirkelreflektion. Medlemmer. Dorthe Horup, KU, Gry Eliassen, Metropol, Christine Thanning, Metropol og Jørn Møller RUC.

Hermed indlæg om Kreativitet i cirkel.

  1. Hvad er kreativitet for dig?

2. Hvornår er du kreativ i undervisningssituationer

3. Beskriv et eksempel, hvor du oplever at have været kreativ i en undervisningssituation!

Indledning v. Dorthe R. Horup, Karrierevejleder, Humaniora, KU.

Kreativitet for mig er en evne eller tilgang, der kan bruges i alle aspekter af livet. Kreativitet kan være måden man løser sit hverdagsliv på, hvor man både når sit arbejde, sine børn og alt det andet. Det kan være på en kreativ måde man tilrettelægger ting. Nogen gange at vende ting på hovedet og gøre det kendte anderledes end man plejer. Kreativitet kan også være i traditionel forstand, at man frembringer noget med hænder og hoved. For mig er det en åbenbaring at høre “forskere” og andre sige at kreativitet er iboende alle mennesker i udgangspunktet. Men det kreative (det legende) forsvinder med alderen i vores kultur. Det giver håb om at vi kan hente kreativitet frem igen og vække den til live!

Kreativ for mig i undervisningen  – i vejledningen og når jeg afholder workshops for studerende. Jeg synes selv at jeg er kreativ, når jeg udvikler nye koncepter og nye tilbud til de studerende. Jeg tænker hele tiden i at udvikle, afprøve og opfinde nye ting, der kan gavne de studerende. I selve mødet med de studerende tænker jeg at det kreative kommer, når jeg skal løse noget uventet. De seneste 3-4 år er jeg blevet mere bevidst om billeder, illustrationer og tegninger som hjælpemidler og fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg har selv en “kunstnerisk åre” og har malet akvarel og tegnet meget som ung – har endda undervist et aftenskolehold. Den evne, interesse og lyst har jeg for længst besluttet skal benyttes og vækkes op igen! Det er det jeg trækker på i mit job, men er først for ca 3 år siden blevet klar over det!! Dette kursus bekræfter det jeg har gang i! Og det er en befrielse.

(slut fra Dorthe og videre til Gry Eliassen fra Metropol)