Cirkelrefleksion modul 2

Hvad er kreativitet for dig?

At arbejde systematisk med at lave fejl.

 

I privaten arbejder jeg med at blive bedre guitarist og bassist. Det foregår ret minutiøst med at dissekere små passager for at finde tekniske fejl. Spille bevist langsomt, lytte koncentreret og arbejde med fingerstilling. Når så teknikken bliver bedre – ligger på rygraden, er det den der ligger til bund for den ‘ubeviste’ improvisation.  Så kreativitet handler om at fejle, analysere fejl, og det kræver noget udenadslære. Uanset feltet.

 

Hvornår er du kreativ i undervisningen?

Det kræver mod at glemme vanetænkningen, ikke at falde tilbage på erfaringen og bare afprøve idéerne på eleverne. Modet mangler som sådan ikke, men idéerne kommer ikke så tit. Kommer en kollega med en god idé tager jeg dem oftest til mig. Situationer som antænder min egen kreative kilde opstår når alt andet fejler. Når det er tvingende nødvendigt at forlade de kendte veje. Her bliver eleverne til forsøgskaniner, og som regel er resultatet positivt.

Et eksempel:

En innovationsklasse er lidt krævende, der er flere diagnoser og forskellige former for adfærdsvanskeligheder og usædvanlig stor faglig spredning. Normalt er innoklasserne notorisk dårlige til matematik. I klassen her er imidlertid 10 ud af 30 temmelig gode til faget. Klassen efterspørger differentiering, og det er i høj grad påkrævet.

Derfor har jeg uden videre overvejelser kastet dem ud i et forløb baseret fuldstændig på åben læring. Indtil videre kan jeg se at næsten tyve ikke laver noget, og de sidste ti er aktive. Altså med hensyn til elevaktivitet er der desværre ikke sket nogen observerbar udvikling.